BBC Cymru Fyw

Gall ceir di-yrrwr 'ddod â dinasoedd cyfan i stop'

Published
image copyrightGetty Images

Gallai "dinasoedd cyfan ddod i stop" yn y dyfodol os yw hacwyr yn llwyddo i ymyrryd â cheir di-yrrwr, yn ôl un arbenigwr.

Dywedodd Dr Wolfgang Schuster o gwmni ymgynghori peirianyddol a dylunio Atkins wrth bwyllgor o ACau y byddai angen sicrhau bod "systemau diogel" er mwyn atal hynny rhag digwydd.

Clywodd y pwyllgor gan arbenigwr arall a ddywedodd y gallai teithio mewn ceir sy'n gyrru eu hunain gostio llai na mynd ar y bws yn y dyfodol.

Yn ôl William Sachiti o'r Academy of Robotics yn Aberystwyth fe allai cerbydau o'r fath fod yn fygythiad i drafnidiaeth cyhoeddus, a golygu bod llai o bobl yn berchen ar eu ceir eu hunain.

'Effeithio ar filoedd'

Yn ddiweddar fe wnaeth un Aelod Cynulliad awgrymu y dylai Abertawe geisio arwain y ffordd gyda thechnoleg newydd drwy ddefnyddio cerbydau di-yrrwr fel rhan o'i system drafnidiaeth gyhoeddus.

Dywedodd AS Llanelli, Lee Waters y gallai cerbydau heb yrrwr fynd â phobl o'u cartrefi i'w cyrchfannau, yn hytrach na theithwyr yn gorfod dibynnu ar fysiau a thramiau.

Wrth roi tystiolaeth i'r pwyllgor ddydd Mercher, dywedodd Dr Schuster fod risg cyfrifiadurol fodd bynnag os oedd "un man o fethiant, achos os allwch chi sleifio drwy sianel benodol, yn sydyn reit fe allwch chi effeithio ar filoedd o gerbydau".

Ond dywedodd Mr Sachiti, sylfaenydd cwmni sy'n creu cerbydau awtomataidd, y byddai ceir o'r fath "mor saff â banciau" erbyn iddyn nhw fod ar gael.

image caption"Pam fyddech chi'n berchen car?" meddai William Sachiti

Wrth drafod sut allai'r diwydiant ddatblygu dros y ddegawd nesaf, dywedodd hefyd y gallai defnyddio ceir di-yrrwr fod yn rhatach na dal trafnidiaeth gyhoeddus.

"Dychmygwch fod gennych chi gerbyd i fynd â chi bron i unrhyw le o fewn awr a sy'n costio bron dim, rhatach siŵr o fod na'ch bws lleol, i fynd â chi ddrws i ddrws.

"Nawr, mae pawb yn gwneud hynny ar yr un pryd, felly mae gennych chi lawer o geir ar y ffordd sydd yn symud o hyd.

"Fyddech chi dal yn codi, mae'n bwrw, mynd i'r arhosfan fws, dal y bws, mynd i'r orsaf drenau, dal trên a mynd i'r gwaith? Dwi ddim yn meddwl."

Profi yng Nghymru

Cyfaddefodd Mr Sachiti y byddai hynny fodd bynnag yn golygu goblygiadau i'r diwydiant ceir, gan olygu potensial y byddai "pobl yn stopio berchen ceir".

"Pam fyddech chi eisiau perchen car os oes car yn gallu'ch casglu chi, mynd a chi i ble 'dych chi eisiau ac wedyn mae'n mynd?" meddai.

Clywodd y pwyllgor y gallai cerbydau di-yrrwr hefyd gynnig cyfleoedd ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus, gan olygu y gallai bysus redeg ar oriau anghymdeithasol neu mewn ardaloedd gwledig heb yr angen am yrrwr.

Fe wnaeth yr arbenigwyr hefyd gefnogi awgrym AC Plaid Cymru, Adam Price y gallai tref yng Nghymru gael ei defnyddio i brofi sut oedd technoleg oedd yn gyrru ei hun yn cydfynd â phobl go iawn.

Pynciau Cysylltiedig

  • Technoleg
  • Trafnidiaeth

Straeon perthnasol

  • AC eisiau i Abertawe arloesi ym maes cerbydau di-yrrwr