Cwmni gwastraff o Wynedd wedi 'twyllo profion allyriadau'

GEWS Image copyright Google

Mae ymchwiliad cyhoeddus wedi dechrau ar ôl i gwmni gwastraff amgylcheddol gael eu canfod yn twyllo profion allyriadau.

Cafodd dyfeisiau anghyfreithlon, sy'n cael ei defnyddio i dwyllo profion allyriadau, eu canfod yn y "mwyafrif" o gerbydau Gwynedd Environmental Waste Services.

Mae systemau SCR yn cael eu defnyddio i roi darlleniad anghywir mewn profion allyriadau.

Wrth dderbyn "rhai methiannau" yn dilyn yr achos hwn, mae dau o gyfarwyddwyr y cwmni wedi ymddiswyddo.

'Peryglu iechyd'

Mae cyfarwyddwr newydd yn dweud bod polisïau wedi eu cyflwyno, a bod y problemau wedi eu datrys.

Wrth roi tystiolaeth i'r ymchwiliad cyhoeddus yn Llys Ynadon Y Trallwng, fe ddywedodd swyddog i'r DVSA iddo ddod o hyd i'r dyfeisiau mewn 21 o gerbydau.

Dywedodd Phillip Brown: "Mae'r dyfeisiau yma'n peryglu iechyd y cyhoedd ac yn niweidiol i iechyd unigolion. Mae'n cael effaith andwyol ar yr amgylchedd hefyd."

Mae methiannau'r cwmni'n golygu bod posibilrwydd y byddan nhw'n colli eu trwydded cerbydau.

Bydd y dirprwy gomisiynydd trafnidiaeth yn gwneud penderfyniad ymhen 28 diwrnod.

Pynciau Cysylltiedig