Llai o ddisgyblion yn sefyll arholiadau TGAU yn gynnar

Disgyblion yn sefyll arholiadau

Mae cwymp mawr wedi bod yn nifer y disgyblion sydd yn sefyll arholiadau TGAU flwyddyn yn gynnar.

Daw hyn ar ôl i Lywodraeth Cymru benderfynu peidio annog pobl ifanc i wneud eu harholiadau yn gynnar ar ôl i adroddiad ddweud y gallai fod yn peryglu addysg rhai disgyblion.

O'r flwyddyn 2019 dim ond y radd gyntaf mae disgyblion yn llwyddo i'w chael fydd yn cyfri tuag at fesurau perfformiad yr ysgol.

Roedd gostyngiad o 78.1% yn nifer y disgyblion a wnaeth y ceisiadau ym mlwyddyn 10 - o 61,280 yn 2017 i 13,430 yr haf yma.

Yn gyffredinol roedd y nifer wnaeth sefyll arholiadau TGAU lawr 13% o 334,095 yn 2017 i 290,640 yn 2018, ond roedd cynnydd yn nifer y ceisiadau gan flynyddoedd 11 a 12.

Sawl ffactor

Yn ogystal roedd llai wedi gwneud lefelau A a'r cymwyster Uwch Gyfrannol (AS). Mae hyn yn golygu fod y gostyniad blynyddol mewn niferoedd ers 2015 yn parhau.

Er hynny fe welwyd cynnydd yn achos rhai pynciau lefel A gan gynnwys Celf a Dylunio, Bioleg, Dylunio a Thechnoleg a Chymraeg Iaith Gyntaf.

Yn ôl y corff sy'n rheoleiddio arholiadau, Cymwysterau Cymru, mae'n bosib bod sawl ffactor yn achosi'r cwymp yn niferoedd gan gynnwys:

  • nifer y cymwysterau y mae disgyblion unigol yn penderfynu eu gwneud ar gyfartaledd;
  • y math o gymwysterau a hyfforddiant y mae myfyrwyr dros 16 oed yn eu cymryd;
  • penderfyniadau ysgolion a cholegau ynglŷn â phryd y dylai disgyblion sefyll arholiadau TGAU; a
  • maint y boblogaeth.

Fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru newidiadau i'r ffordd yr oedd arholiadau TGAU'n effeithio ar berfformiadau ysgolion ar ôl i adroddiad Cymwysterau Cymru'r llynedd ddweud bod "risg sylweddol i ddysgwyr" trwy sefyll arholiadau yn gynnar.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol