Carcharu tad a'i ddau fab o Wynedd am gyflenwi cyffuriau

Nigel Glyn Jones, Rhun Glyn ac Evan Glyn Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Bydd Nigel Glyn Jones, Rhun Glyn ac Evan Glyn yn treulio cyfanswm o dros 10 mlynedd dan glo

Mae tri dyn o Benrhyndeudraeth - tad a'i ddau fab - wedi cael eu carcharu am gyflenwi cocên ac ecstasi yn ne Gwynedd.

Cafodd Nigel Glyn Jones, 47, ddedfryd o bum mlynedd o garchar ar ôl i'r rheithgor yn Llys y Goron Caernarfon ei gael yn euog.

Ar ôl pledio'n euog i'r cyhuddiadau yn eu herbyn, bydd yn rhaid i Rhun Glyn, 20, ac Evan Glyn, 18, dreulio tair blynedd a dwy flynedd a hanner dan glo.

Dywedodd tad bachgen 16 oed fu'n ddifrifol wael ar ôl cymryd ecstasi mewn disgo yn Y Bermo fod yr unigolion oedd "wedi cymryd mantais ar fachgen ifanc" nawr yn gorfod "wynebu canlyniadau" eu troseddau.

O ganlyniad i achos y bachgen roedd ymgyrch gan Heddlu Gogledd Cymru a Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn rhybuddio'r cyhoedd am beryglon cymryd tabledi ecstasi 'Pink Teddy Bear'.

Fe gafwyd hyd i gocên ac ecstasi yng nghartref y tri diffynnydd ym Mhenrhyndeudraeth.

'Pobl ifanc fregus'

Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Dave Rock fod Rhun Glyn wedi gwerthu tabledi 'Pink Teddy Bear' i "bobl ifanc fregus mewn parti heb feddwl o gwbl am eu diogelwch na'r canlyniadau".

"Yr unig beth o bwys iddo oedd gwneud elw," meddai.

Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Mae'r heddlu a bwrdd iechyd y gogledd wedi rhybuddio am beryglon ecstasi 'Pink Teddy Bear'

Ychwanegodd ei bod yn bwysig ailadrodd y rhybuddion i bobl ifanc sy'n ystyried cymryd y math yma o gyffuriau.

"Does ganddyn nhw ddim syniad lle gawson nhw eu cynhyrchu, gan bwy, na beth maen nhw'n cynnwys. Fe allan nhw fod yn angheuol a dydy o ddim werth y risg," meddai.

'Amhosib i'w nabod'

Wedi'r dedfrydau fe ddywedodd tad y bachgen 16 oed ei fod wedi goroesi ar ôl cymorth meddygol buan, ond roedd yn ffodus nad oedd y canlyniadau'r waeth.

Dywedodd y dyn, sy'n dymuno aros yn ddienw, ei bod yn amhosib disgrifio'r panig a'r ofn wrth yrru i'r ysbyty wedi'r alwad ffôn gan yr heddlu yn dweud beth oedd wedi digwydd i'w fab.

"Roedd ei weld yn gorwedd mewn gwely yn anymwybodol ac yn welw - yn amhosib i'w nabod - yn rhywbeth rwy'n gobeithio ac yn gweddïo na fydd unrhyw deulu arall yn mynd trwyddo," meddai.

"Mae'n fy ffieiddio fod oedolion wedi cymryd mantais ar fachgen ifanc... mae'n rhaid iddyn nhw wynebu'r canlyniadau rŵan.

"Rwy'n erfyn ar bobl ifanc... byddwch yn ofalus, 'da chi, a pheidiwch â chymryd unrhyw beth sydd ddim ar gael ar bresgripsiwn."

Pynciau Cysylltiedig