Y cyn-ddyfarnwr pêl-droed Gwyn Pierce Owen wedi marw

GPO Image copyright Uwch Gynghrair Cymru
Image caption Cafodd eisteddle stadiwm CPD Dinas Bangor ei enwi ar ôl Gwyn Pierce Owen (dde) ar ei ben-blwydd yn 80

Yn 85 oed bu farw'r cyn-ddyfarnwr pêl-droed Gwyn Pierce Owen.

Roedd yn ffigwr adnabyddus a phoblogaidd ymysg cefnogwyr Uwch Gynghrair Cymru, ac yn un o hoelion wyth CPD Dinas Bangor.

Ar ei ben-blwydd yn 80 yn 2014 fe gafodd eisteddle stadiwm Bangor ei enwi ar ôl Mr Owen er mwyn cydnabod ei gyfraniad i'r clwb dros y blynyddoedd.

Yn ei gyfnod fel dyfarnwr yn yr 1970au ac 80au roedd yn cael ei ystyried ymhlith y goreuon yng Nghymru a Lloegr.

Bu'n ddyfarnwr rhyngwladol, ac fe gafodd ddyfarnu gemau ymhob un o brif gystadlaethau Ewrop ar y pryd - Cwpan Ewrop, Cwpan UEFA a Chwpan Enillwyr Cwpanau Ewrop.

Roedd hefyd yn ddyfarnwr yn un o gemau Cwpan y Byd.

Image copyright Getty Images
Image caption Gwyn Pierce Owen (canol) yn dyfarnu gêm ryngwladol rhwng Lloegr a Gogledd Iwerddon yn 1982

Ers ymddeol fel dyfarnwr bu'n rhoi llawer o'i amser i Glwb Pêl-droed Dinas Bangor, lle'r oedd mwyafrif y cefnogwyr yn ei adnabod.

Roedd ei hiwmor i'w weld yn gyson pan oedd yn cael ei holi am hynt a helynt y clwb ar y radio a theledu.

'Cawr go iawn'

Cyd awdur 'C'mon Reff!' - hunangofiant Gwyn yng Nghyfres y Cewri, oedd Dylan Llewelyn. Ar ei dudalen Facebook, dywedodd Dylan:

"Does na ddim rhaid i chi fod yn berson tal na mawr i fod yn gawr. Roedd Gwyn Pierce Owen yn gawr go iawn mewn sawl maes a sawl cymuned.

"Mawr yw dyled pêl-droed ym Mangor, Môn a Chymru gyfan am ei gyfraniadau, ei gyfeillgarwch a'i frwdfrydedd ar gaeau ledled yr ardal.

"Mae hyn yn newyddion trist iawn i'w deulu a ffrindiau heddiw, ond mae o'n golled enfawr i'r teulu pêl-droed hefyd.

"Heddwch i lwch dyn unigryw iawn. Braint oedd cael bod yn ffrind i gawr."

Pynciau Cysylltiedig

Hefyd ar y BBC