BBC Cymru Fyw

Tafarn Sinc ar restr fer Gwobrau Cyd-weithredol 2018

Published

Mae Cymdeithas Tafarn Sinc ym Mro'r Preselau ymhlith mentrau cydweithredol o Gymru sydd wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Cydweithredol 2018.

Fis Tachwedd y llynedd ail-agorodd y dafarn wedi i'r gymuned leol godi dros £325,000 i'w phrynu.

Roedd pryder y byddai'r dafarn yn cau am byth ar ôl i'r cyn-berchnogion fethu â dod o hyd i brynwr.

Mae Gwobrau Cydweithredol 2018 wedi'u rhannu'n bedwar categori - o fusnesau masnachol mawr i gwmnïau newydd sy'n dechrau.

  • Pleidlais unfrydol dros brynu Tafarn Sinc
  • Ailagor Tafarn Sinc wedi ymgyrch gymunedol

Am y tro cyntaf eleni mae'r gwobrau yn cydnabod gwaith cynghorau ac y mae Cyngor Caerdydd yn un o'r awdurdodau sydd ar y rhestr fer.

Mae Cymdeithas Tafarn Sinc wedi'i rhestru yng nghategori y cwmnïau cydweithredol cychwynnol.

Mae modd pleidleisio ar-lein tan ddydd Gwener 15 Mehefin.

'Plufyn yn ein capan'

Ers iddi ailagor mae'r dafarn wedi bod yn hynod brysur medd cadeirydd dros dro Cymdeithas Tafarn Sinc, Hefin Wyn.

"Mae cerddwyr yn galw heibio cyn ac wedi cerdded ar draws y grib. Mae pobl yn teithio o bell, ar ôl clywed am y fenter, dim ond i weld drostyn nhw eu hunain yr amgueddfa gefn gwlad, y blawd llif, a'r awyrgylch unigryw," meddai.

"Mae un cwpwl oedd wedi prynu cyfranddaliadau wedi teithio drosodd o Saskatchewan yng Nghanada yn ddiweddar.

"Fe arhoson nhw mewn maes carafanau lleol am bythefnos a ma' nhw eisoes wedi trefnu i ddychwelyd y flwyddyn nesaf."

image copyrightAled Llywelyn
image captionCafodd Tafarn Sinc ei hadeiladu ym 1877

Ychwanegodd Mr Wyn: "Mae wedi bod yn gyfnod cyffrous ac mae cael ein henwebu ar gyfer Gwobr Flynyddol y Gymdeithas Gydweithredol - yr unig enwebiad o Gymru yn y categori - yn dipyn o blufyn yn ein capan."

Bydd canlyniad y bleidlais yn cael ei gyhoeddi yn y Gyngres Gydweithredol yn Llundain ar ddiwedd mis Mehefin.

Dywedodd Mr Wyn: "Mae'r staff cyfan wedi ymdrechu'n galed dros gyfnod byr ac yn sicr yn haeddu cymaint â phosib o bleidleisiau ar-lein o bob cwr o Gymru.

"Mae'r enwebiad eisoes wedi achosi cyffro a byddai cael ein cyhoeddi'n enillwyr yn hwb anferth."

Pynciau Cysylltiedig

  • Busnes

Straeon perthnasol

  • Pleidlais unfrydol dros brynu Tafarn Sinc