BBC Cymru Fyw

Galw am fwy o rybuddion mwd meddal ar draeth poblogaidd

Siôn Pennar
Gohebydd BBC Cymru

Published
image captionFe suddodd Dave Hughes at ei gluniau yn y mwd

Mae 'na alwad am fwy o arwyddion i rybuddio am fwd meddal peryglus ar draeth poblogaidd yn Sir y Fflint.

Daw wedi i ddyn lleol ddweud iddo gael ei sugno i ganol y mwd ar lan y môr Talacre yn ddirybudd yn gynharach yr wythnos hon.

Ond yn ôl Cyngor Sir y Fflint, mae 'na arwyddion mewn lleoliadau strategol i rybuddio cerddwyr.

Roedd Dave Hughes yn cerdded gyda'i dri chi tua'r goleudy sydd ar y traeth pan gafodd ei ddal yn mwd.

Dechreuodd suddo, gan ddisgyn hyd at ei gluniau i'r mwd.

image captionUn o'r arwyddion sydd eisoes ar draeth Talacre

Er bod 'na arwyddion yn rhybuddio am y peryglon wrth fynedfeydd y traeth, mae Mr Hughes am weld mwy ohonyn nhw, yn nes at y perygl.

"Mae rhoi mwy o sylw iddo fo, a dangos mai nid jyst tywod ydi o," meddai.

Mae nifer o bartneriaid yn gyfrifol am redeg y traeth yn Nhalacre. Dywedodd Helen Mrowiec o adran cefn gwlad Cyngor Sir y Fflint fod y mwd peryglus yn symud a'i bod hi'n anymarferol i roi arwyddion ym mhobman.

"Byddai'n rhaid rhoi llwyth o arwyddion, ac nid o bosib yn lle mae'r mwd meddal ar y pryd hynny," meddai.

"Felly mae'r arwyddion wedi eu gosod mewn llefydd strategol lle mae pobl yn mynd i mewn i'r traeth."