Dyn yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad ger Llandeilo

accident sign

Mae dyn oedrannus wedi cael ei anafu'n ddifrifol ac yn cael triniaeth mewn ysbyty yng Nghaerdydd wedi gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd yn Sir Gaerfyrddin.

Cafodd gyrrwr y Suzuki Grand Vitara du ei anafu wedi i'w gerbyd daro Nissan Juke glas oddeutu 09:00 fore Sul rhwng Llandeilo a Thalyllychau.

Roedd ffordd y B4302 ar gau am dros bedair awr wrth i blismyn ymchwilio i'r ddamwain.

Cafodd y dyn ei hedfan i ysbyty yng Nghaerdydd ac mae mewn cyflwr difrifol.

Mae plismyn yn apelio am dystion.