Arestio dau ddyn wedi tân y tu allan i orsaf heddlu

Car heddlu Image copyright Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau fod dau ddyn wedi cael eu harestio yn dilyn tân ar dir Gorsaf Heddlu Penlan, Abertawe.

Am o1:30 fore Mawrth fe gafodd car heddlu ei roi ar dân y tu allan i'r orsaf ar Heol Gwyrosydd.

Fe wnaeth y tân ymledu i'r orsaf, oedd yn wag ar y pryd, gan achosi difrod sylweddol.

Mae dyn 28 oed o Bontardawe a dyn 22 oed o Benlan yn y ddalfa mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Mae'r llu'n apelio ar unrhyw un sydd gyda gwybodaeth am y digwyddiad i gysylltu â nhw ar 101.