Lluniau: Dydd Iau Eisteddfod yr Urdd 2018

  • Cyhoeddwyd

Mae hi'n ddiwrnod y Cadeirio yn Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed.

Dyma rai o'r golygfeydd o'r Maes yn Llanelwedd ddydd Iau:

Disgrifiad o’r llun,
Osian Wyn Owen o'r Felinheli ydy Prifardd Eisteddfod Yr Urdd 2018, enillodd y gadair mewn seremoni ddydd Iau.
Disgrifiad o’r llun,
Y dorf ar y maes...cyn y glaw
Disgrifiad o’r llun,
Yr actores Nia Roberts ydy llywydd y dydd ar faes yr Urdd ddydd Iau
Disgrifiad o’r llun,
Meibion ac wyrion Gwenda Owen, ar y diwrnod y mae'n hi'n derbyn Tlws John a Ceridwen Hughes am ei chyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru.
Disgrifiad o’r llun,
Y teulu Pike o Bontypridd yn mwynhau hufen iâ ar ôl bore o ragbrofion gyda Ysgol Gartholwg
Disgrifiad o’r llun,
Glenys a'i merch Fflur yn gwirfoddoli ar stondin Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019. "Dewch yn llu i'r brifddinas flwyddyn nesa'" yw'r neges!
Disgrifiad o’r llun,
Poppy o Gaerdydd yn rhoi gwên i mam, ar y wal ddringo
Disgrifiad o’r llun,
Mwynhau perfformiad Los Blancos ar lwyfan y Maes yn yr haul cynnes amser cinio
Disgrifiad o’r llun,
Hir yw pob aros am ginio...
Disgrifiad o’r llun,
Chwaer a brawd, Martha a Garmon yn creu cacen o dywod wrth y gegin fwd, ym mhabell y Mudiad Meithrin
Disgrifiad o’r llun,
Richard James yn mwynhau arlwy yr Eisteddfod, ef sy'n gyfrifol am y sgrin fawr ar y Maes

Mwy o'r Urdd: