Lluniau: Dydd Iau Eisteddfod yr Urdd 2018 // In pictures: Thursday at the Urdd Eisteddfod

  • Cyhoeddwyd

Diwrnod y Cadeirio yn Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed. Dyma rai o'r golygfeydd o'r Maes yn Llanelwedd ddydd Iau.

It was a busy day at the Urdd Eisteddfod in Builth Wells as the chairing of the bard ceremony took place. Here are some of the scenes from the Maes on Thursday.

Disgrifiad o’r llun,
Osian Wyn Owen o'r Felinheli enillodd y gadair mewn seremoni ddydd Iau // Osian Wyn Owen from Felinheli was the winner of the Chair at the 2018 Urdd Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Y dorf ar y maes... cyn y glaw // The crowds arriving at the Maes... before the rain
Disgrifiad o’r llun,
Yr actores Nia Roberts ydy Llywydd y dydd ar faes yr Urdd ddydd Iau // The actress Nia Roberts was the President of the day
Disgrifiad o’r llun,
Meibion ac wyrion Gwenda Owen, ar y diwrnod y mae'n hi'n derbyn Tlws John a Ceridwen Hughes am ei chyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru // The family of Gwenda Owen, who was recognised for her significant contribution to youth work in Wales
Disgrifiad o’r llun,
Y teulu Pike o Bontypridd yn mwynhau hufen iâ ar ôl bore o ragbrofion gyda Ysgol Gartholwg // The Pike family from Pontypridd enjoying an ice cream after a morning of prelims with Ysgol Gartholwg
Disgrifiad o’r llun,
Glenys a'i merch Fflur yn gwirfoddoli ar stondin Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019. "Dewch yn llu i'r brifddinas flwyddyn nesa'" yw'r neges! // Glenys with her daughter Fflur volunteering for the Cardiff Urdd Eisteddfod 2019
Disgrifiad o’r llun,
Poppy o Gaerdydd yn rhoi gwên i mam, ar y wal ddringo // Poppy from Cardiff giving her mother a reassuring smile before she starts to climb the wall
Disgrifiad o’r llun,
Mwynhau perfformiad Los Blancos ar lwyfan y Maes yn yr haul cynnes amser cinio // The sun came out and it was a perfect opportunity to enjoy the band Los Blancos performing on the Maes
Disgrifiad o’r llun,
Hir yw pob aros am ginio... // Patiently waiting for lunch...
Disgrifiad o’r llun,
Chwaer a brawd, Martha a Garmon yn creu cacen o dywod wrth y gegin fwd, ym mhabell y Mudiad Meithrin // Brother and sister Martha and Garmon making a cake out of sand
Disgrifiad o’r llun,
Richard James yn mwynhau arlwy yr Eisteddfod, ef sy'n gyfrifol am y sgrin fawr ar y Maes // Richard James enjoying some of the facilities at the Eisteddfod - Richard is responsible for the big screen on the Maes