Damwain hofrennydd angheuol Eryri yn 'anlwc pur'

Kevin, Ruth, Donald, Sharon a Barry Burke Image copyright Lluniau teulu
Image caption Bu farw Kevin, Ruth, Donald, Sharon a Barry Burke yn y ddamwain y llynedd

Mae cwest yng Nghaernarfon wedi clywed y dylai peilot hofrennydd a ddisgynnodd i'r ddaear yn Eryri, gan ladd pump o bobl, fod wedi troi yn ôl wedi iddo gyrraedd ardal o niwl a chymylau isel.

Wrth gofnodi dyfarniad o farwolaeth trwy anffawd, dywedodd y crwner Dewi Pritchard Jones fod y digwyddiad yn "anlwc pur".

Cafodd yr hofrennydd ei ganfod ym mynyddoedd Y Rhinogydd yn ardal Ardudwy ar 29 Mawrth 2017.

Bu farw Kevin a Ruth Burke, 56 a 49, Donald a Sharon Burke, 55 a 48, a Barry Burke, 51, yn y digwyddiad.

Roedd y tri brawd a'r ddwy wraig yn hanu o ardal Milton Keynes, ac ar eu ffordd o Sir Bedford i Ddulyn ar gyfer bedydd.

Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Cafodd yr hofrennydd ei ganfod rhyw 100 metr o gopa Rhinog Fawr

Ni welodd Kevin Burke, gafodd ei ddisgrifio fel peilot "hynod o brofiadol", y mynydd o'i flaen ac yn ôl Mr Jones ni fyddai technoleg yr hofrennydd wedi rhoi llawer o rybudd am y peryglon o'i flaen.

"Doedd yr hofrennydd ddim llawer is na'r uchder diogel - ond fe darodd gopa'r mynydd," meddai Mr Jones.

"Yn ddelfrydol byddai'r peilot wedi troi 'nôl, ond fe barhaodd am ymlaen.

"Yn anffodus fe wnaeth yr hofrennydd ostwng i uchder ble byddai bron yn anochel y byddai'n taro un o'r copâu yn yr ardal."

Straeon perthnasol