'Angen cryfhau' cynlluniau i daclo safon aer gwael

Llygredd aer Image copyright Getty Images

Mae angen cryfhau cynlluniau i fynd i'r afael â safon aer gwael yng Nghymru, yn ôl ymgyrchwyr.

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar y mater ar ôl cyfaddef i'r Uchel Lys ei fod wedi methu â chyrraedd targed yr UE ar lygredd aer.

Dywedodd y Gweinidog Amgylchedd, Hannah Blythyn, ei bod "wedi ymrwymo'n llwyr" i gwblhau'r camau cyntaf tuag at droi Cymru'n "wlad aer glan" erbyn diwedd mis Gorffennaf.

Ond mae Cyfeillion y Ddaear yn galw am "neges gliriach" a mwy o frys gan weinidogion.

'Gweithredu siomedig'

Bydd ymgynghoriadau ar gyflwyno Ardaloedd Awyr Glan a chyfyngiadau cyflymder 50mya ar ffyrdd ble mae nitrogen deuocsid yn uwch na'r lefel gyfreithlon yn cau ymhen pythefnos.

Mae Llywodraeth Cymru wedi addo rhoi cynlluniau mewn lle i fynd i'r afael â llygredd aer erbyn diwedd mis Gorffennaf.

Daw hyn wedi iddyn nhw gyfaddef yn yr Uchel Lys eu bod wedi methu â chyrraedd targedau'r Undeb Ewropeaidd ar ostwng llygredd aer.

Ymgyrchwyr ClientEarth oedd wedi mynd â'r llywodraeth i'r llys, a dywedon nhw eu bod yn "siomedig" gyda'u diffyg gweithredu.

Image copyright Getty Images
Image caption Gallai cyfyngiadau cyflymder gael eu gosod ar ffyrdd ble mae llygredd aer yn uchel

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru yn eilio hynny, gan ddweud wrth raglen Eye on Wales y gallai "cynigion Llywodraeth Cymru fod yn gryfach".

"Dydyn nhw ddim yn gwneud yn amlwg y dylai Ardaloedd Awyr Glan gael eu gosod ar draws Cymru," meddai cyfarwyddwr Cyfeillion y Ddaear Cymru, Haf Elgar.

"Rydyn ni angen ymgynghori ar sut y byddan nhw'n gweithredu - nid a ddylen nhw ddigwydd yn y lle cyntaf.

"Ry'n ni wir angen mwy o frys gan Lywodraeth Cymru a neges gliriach i awdurdodau lleol."

'Ymrwymo'n llwyr i'r targed'

Ond dywedodd Ms Blythyn bod Llywodraeth Cymru yn benderfynol o gyrraedd yr addewidion gafodd eu gwneud yn yr Uchel Lys, ac y bydd mwy o weithredu yn dilyn yn hwyrach yn y flwyddyn.

"Dyw hi ddim yn ymwneud gyda chydymffurfio â rheolau'r UE a'r achos llys yn unig - mae'n flaenoriaeth am mai dyna'r peth iawn i'w wneud, ac yn bwysig i iechyd ein cymunedau," meddai.

"Rydyn ni wedi ymrwymo'n llwyr i gyrraedd y targed erbyn diwedd Gorffennaf.

"Mae Llywodraeth Cymru a'n swyddogion yn gweithio gyda hapddalwyr ac awdurdodau lleol i wneud yn siŵr nad ydyn ni'n cyrraedd y targed yn unig, ond sicrhau bod Cymru'n cael ei gweld fel gwlad aer glan."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol