Carwyn Jones: Cymru 'i elwa o ehangu Heathrow'

Awyrennau yn Heathrow Image copyright PA
Image caption Mae gan faes awyr Heathrow ddwy lain lanio yn barod

Mae Prif Weinidog Cymru wedi dweud ei fod yn cefnogi cynlluniau Llywodraeth y DU i greu trydedd llain lanio ym maes awyr Heathrow.

Dywedodd Carwyn Jones wrth BBC Cymru mai dyna oedd y "penderfyniad cywir" ac y byddai'n dod a buddion i Gymru a rhannau eraill o orllewin Prydain.

Ychwanegodd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns, fod hwn yn gyfle "unwaith mewn oes" i fusnesau Cymreig, a'i fod hefyd yn hollol gefnogol o'r cynlluniau, er bod rhai aelodau eraill o'r cabinet yn eu gwrthwynebu.

Dywedodd Mr Jones: "Mae Cabinet Llywodraeth Prydain wedi gwneud y penderfyniad, a hwnnw ydy'r penderfyniad cywir.

"A fyddan nhw'n cadw at y penderfyniad hwnnw? Wel mae hynny'n gwestiwn arall."

O ran Cymru, dywedodd ei bod hi'n "bwysig ble mae'r datblygiad yma, ac nad yw e'r ochr arall i Lundain ble byddai mynediad yn anoddach i ni."

Dywedodd Mr Cairns: "Mae gan Gymru gyfle euraidd i chwarae eu rhan yn sicrhau bod un o'r datblygiadau rhwydweithiol mwyaf cyffrous ers degawdau yn gweld golau dydd.

"Drwy ehangu Heathrow, fe allwn ni sicrhau mynediad i bob rhan o Brydain i'r economi fyd-eang, gan ddangos ein bod ni'n agored i fusnes, yn hyderus ynglŷn â phwy ydyn ni fel gwlad, a'n bod yn barod i fasnachu gyda gweddill y byd."

Bydd pleidlais ar y cynlluniau yn San Steffan o fewn yr wythnosau nesaf, ond mae gweinidogion Llywodraeth y DU yn disgwyl y byddan nhw'n wynebu sawl her gyfreithiol ar sail amgylcheddol.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol