Saith cwestiwn i weld pa mor falch ydych chi o'ch Cymreictod

Mae arolwg newydd ar gyfer y BBC yn awgrymu bod 62% o bobl Cymru yn ystyried yn gryf eu bod yn Gymry.

Ond sut ydych chi'n teimlo? Rhowch gynnig ar ein holiadur i weld pa mor falch ydych chi o'ch Cymreictod.

Ychydig o hwyl ydy'r holiadur, a chofiwch ateb yn onest!

★ Os na fydd yr holiadur yn ymddangos ar eich dyfais, pwyswch yma ★

Efallai o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig