Arestio dyn wedi digwyddiad yn Nhredegar

  • Cyhoeddwyd
Digwyddiad Tredegar
Disgrifiad o’r llun,
Bu'r dyn ar do adeilad am bron i ddeuddydd

Mae dyn wedi ei arestio yn dilyn digwyddiad yn Nhredegar barodd am bron i ddeuddydd.

Roedd y dyn wedi dringo ar adeilad gwag yn y dref fore Mawrth, gan wrthod dod i lawr.

Cafodd ardal o gwmpas Stryd y Bont yn y dref ei chau wrth i'r digwyddiad fynd yn ei flaen, ond penderfynodd yr heddlu ymbellhau o'r safle ddydd Mercher oherwydd pryderon am ddiogelwch y dyn.

Disgrifiad o’r llun,
Presenoldeb heddlu ger yr adeilad gwag yn Nhredegar

Cafodd ei arestio ychydig cyn 07:00 fore Iau a'i gymryd i'r ddalfa.

Dywedodd Heddlu Gwent y byddan nhw'n cyhoeddi rhagor o fanylion yn ystod y dydd.