Gwrthdrawiad M4: Carcharu dyn am ladd mam feichiog

  • Cyhoeddwyd
Damwain M4

Mae rheolwr pwerdy o Gaerdydd a laddodd fam feichiog tra'n gyrru i'r gwaith wedi ei gael yn euog o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

Roedd Rebecca Evans, 27 oed o Ben-y-bont ar Ogwr, wyth mis yn feichiog pan y buodd farw mewn gwrthdrawiad ar yr M4 ger Port Talbot yn 2016.

Roedd Craig John Scott, 51 oed, wedi gwadu achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus, ond roedd wedi pledio'n euog i achosi marwolaeth drwy yrru'n esgeulus.

Cafodd ei ddedfrydu gan Lys y Goron Abertawe i dair blynedd o garchar.

Clywodd y llys fod Scott wedi methu â sylwi ar y car Peugeot yr oedd Ms Evans, ei phartner Alex, a'u mab Cian, 2, yn teithio ynddo, ac iddo'u taro ar gyflymder o 70mya.

Ffynhonnell y llun, Shelter Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Rebecca Evans yn gweithio fel athrawes ac yn hyfforddi myfyrwyr mewn ysgol berfformio

Clywodd Llys y Goron Abertawe ei fod wedi gwneud dwy alwad o'i gar BMW wrth deithio i Orsaf Bŵer Baglan ar 29 Tachwedd 2016.

Roedd yr ail alwad wedi para 58 eiliad, ac roedd Mr Scott wedi deialu'r rhif drwy ddefnyddio botymau ar lyw'r car, oedd wedi ei gysylltu â'i ffon drwy Bluetooth.

Ond fe wadodd y diffynnydd mai'r galwadau wnaeth achosi'r gwrthdrawiad.

Fe'i gafwyd hefyd yn euog o achosi niwed difrifol trwy yrru'n beryglus.

Bu farw'r babi yng nghroth Ms Evans ac fe gafodd ei mab ifanc ei anafu'n ddifrifol.

Roedd yna waedd o'r oriel gyhoeddus pan gyhoeddwyd y rheithfarn.

Roedd gŵr Ms Evans, Alex - oedd yn gyrru'r Peugeot ddiwrnod y gwrthdrawiad - yn y llys i glywed y dyfarniad.

Dywedodd Jenni Harris, uwch erlynydd gyda Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) fod "amgylchiadau'r achos yma'n drasig ac yn ein hatgoffa'n ddigamsyniol sut mae gyrru gwael yn effeithio ar fywydau".

"Roedd y diffynnydd yn derbyn ei fod wedi achosi marwolaeth trwy yrru'n ddiofal, ond doedd y CPS ddim yn credu fod hynny'n adlewyrchu'n gywir y ffordd roedd yn gyrru y diwrnod hwnnw."