Beiciwr modur wedi ei anafu'n ddifrifol ym Metws-y-Coed

  • Cyhoeddwyd
A5 Betws y CoedFfynhonnell y llun, Google

Mae beiciwr modur wedi dioddef anafiadau difrifol yn dilyn gwrthdrawiad ym Metws-y-Coed nos Fercher.

Cafodd yr heddlu eu galw i'r digwyddiad ar yr A5, lle darodd cerbyd â pholyn lamp ychydig wedi 20:00.

Cafodd y gyrrwr a'r teithiwr piliwn eu cludo i Ysbyty Gwynedd ar ôl y gwrthdrawiad, cyn i'r gyrrwr gael ei symud i ysbyty yn Stoke oherwydd ei anafiadau.

Dywedodd Sarjant Raymond Williams o Adran Plismona'r Ffyrdd eu bod nhw'n gobeithio am "wellhad buan i'r gyrrwr a'r teithiwr".

Mae'r heddlu hefyd yn apelio i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw ar 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod W050328.