Arestio dyn am feddianu adeilad yn Nhredegar

  • Cyhoeddwyd
Tredegar

Mae dyn 51 oed o ardal Tredegar wedi ei arestio am nifer o droseddau yn dilyn digwyddiad yn y dref barodd am bron i ddeuddydd.

Roedd y dyn wedi dringo ar adeilad gwag yn y dref fore Mawrth, gan wrthod dod i lawr.

Yn wreiddiol fore Mawrth roedd yr heddlu wedi cael eu galw i wrthdrawiad ar Heol Attlee yn Nhredegar, gydag adroddiadau fod dyn gyda chyllell fawr yn ei feddiant.

Yn ddiweddarach cafodd ardal o gwmpas Stryd y Bont yn y dref ei chau wrth i'r heddlu ymateb i helynt mewn eiddo, mae'r heddlu'n credu mai'r un dyn oedd yn gyfrifol.

Yn dilyn y ddau ddigwyddiad fe wnaeth dyn lleol feddiannu adeilad gwag am sawl awr, ble roedd nifer o swyddogion arbenigol yn bresennol.

'Risg i'r cyhoedd'

Wrth i'r digwyddiad fynd yn ei flaen, ond penderfynodd yr heddlu ymbellhau o'r safle ddydd Mercher oherwydd pryderon am ddiogelwch y dyn.

Cafodd ei arestio ychydig cyn 07:00 fore Iau a'i gymryd i'r ddalfa.

Dywedodd yr Uwch-Arolygydd Glyn Fernquest: "Fe wnaethom leihau'r risg i'r cyhoedd a phenderfynu ymbellháu o'r digwyddiad am resymau diogelwch.

"Roeddem yn credu gallai presenoldeb mawr fod wedi bod yn risg i'r dyn, wrth edrych ar beryglon yn sgil yr adeilad gwag.

"Mae dyn 51 oed wedi ei arestio ar amheuaeth o ymosod gydag arf, ymosod ar swyddog yr heddlu, ffrwgwd, achosi difrod troseddol, troseddau traffic a dinoethiad anweddus.

"Roedd hefyd wedi'i ei alw'n ôl i'r carchar ar ôl torri amodau ei drwydded."

Ffynhonnell y llun, Lee Marsh
Disgrifiad o’r llun,
Roedd adroddiadau bod dros 30 o swyddogion heddlu yn delio â'r sefyllfa