Canfod ffynhonnell debygol pla o bryfed yn Llanelli

pryfed
Image caption Fe wnaeth un o'r trigolion lleol, Judith Turnell, ddod â bag o bryfed gyda hi i'r cyfarfod

Mae arbenigwyr yn credu mai ffatri ailgylchu yw ffynhonnell mwyaf tebygol pla o bryfed sydd wedi poeni trigolion Llanelli ers tro.

Nos Lun fe ddaeth dros 150 o drigolion i gyfarfod cyhoeddus i drafod y broblem wedi i heidiau o bryfed fynd i gartrefi pobl ers bron i dair wythnos.

Mae BBC Cymru'n deall mai safle AMG Resources sy'n cael ei amau gan swyddogion amgylcheddol fel tarddiad y pla, ac mae'r cyngor wedi chwistrellu'r ardal.

Yn ogystal mae swyddogion iechyd amgylcheddol wedi rhoi cyngor i'r cwmni er mwyn osgoi digwyddiad tebyg.

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi rhybuddio y gall y driniaeth gymryd ychydig ddyddiau cyn y bydd yn cael effaith.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, sydd â chyfrifoldeb am warchod y cyhoedd gyda'r awdurdod: "Ry'n ni'n hyderus ein bod ni wedi dod o hyd i ffynhonnell y broblem ar ôl ymchwilio'n drylwyr."

Image caption Roedd dros 150 o bobl yn bresennol yn y cyfarfod

Ychwanegodd y cyngor mewn datganiad eu bod wedi dod â staff rheoli pla ychwanegol i mewn i "helpu i ddatrys y broblem".

Ychwanegodd Mr Hughes bod y pla wedi bod yn "amhleserus iawn i lawer o bobl", ond fe wnaeth annog trigolion i gadw bwyd mewn bocsys neu yn yr oergell, i lanhau ardaloedd paratoi bwyd ac i gadw ffenestri ar gau pan yn bosibl.

Dywedodd Paul Gibson o Gyfoeth Naturiol Cymru ei fod yn deall bod y digwyddiad wedi "achosi problemau sylweddol" i bobl leol, a bod datrys y broblem yn flaenoriaeth.

Ychwanegodd bod mesurau eisoes mewn grym i "reoli a lleihau'r pryfed", ac y byddai hynny'n parhau nes i'r broblem gael ei ddatrys.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol