Mwy o amser i holi dynes wedi marwolaeth merch

teyrngedau Image copyright Wales News Service
Image caption Cafodd teyrngedau eu gadael yn Nhrealaw ddydd Sadwrn i'r ferch fu farw

Mae'r heddlu wedi cael rhagor o amser i holi dynes yn dilyn marwolaeth plentyn yn Rhondda Cynon Taf.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i dŷ yn Nhrealaw am tua 22:20 nos Wener ble ddaethon nhw o hyd i ferch wedi marw.

Mae'r ferch bellach wedi ei henwi'n lleol fel Amelia Harris.

Cafodd y ddynes 37 oed ei harestio yn dilyn y digwyddiad, a bellach mae'r heddlu wedi cael 36 awr arall i'w holi.

'Cyfnod anodd'

Mae prawf post mortem yn cael ei gynnal ddydd Sul i achos marwolaeth y ferch.

Ddydd Sadwrn bu trigolion lleol yn gadael teyrngedau i'r ferch fu farw, gan gynnwys rhosod a theganau meddal.

Ar hyn o bryd mae'r farwolaeth yn cael ei thrin fel un anesboniadwy, a dyw'r heddlu ddim wedi rhyddhau rhagor o fanylion am yr amgylchiadau.

Ond maen nhw wedi apelio ar y gymuned leol i "beidio dyfalu ynghylch natur y digwyddiad" ac i fod yn "gyfrifol" wrth bostio negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol.

Image copyright Wales News Service
Image caption Mae'r heddlu'n parhau i ymchwilio i'r achos

"Rydym yn meddwl am y teulu a'r ffrindiau yn ystod y digwyddiad trasig yma," meddai'r Ditectif Uwch-arolygydd Richard Jones o Dîm Ymchwilio Troseddau Difrifol Heddlu'r De.

"Hoffwn ddiolch iddyn nhw am siarad gyda ni a helpu gyda'n hymchwiliad, yn ystod cyfnod anodd tu hwnt iddyn nhw yn amlwg.

"Hoffwn hefyd ddiolch i'r gymuned leol am eu hamynedd, o ystyried presenoldeb sylweddol yr heddlu yn yr ardal dros y 36 awr ddiwethaf.

"Yn ogystal hoffwn atgoffa aelodau'r cyhoedd i fod yn gyfrifol wrth ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol. Mae rhywfaint o wybodaeth wedi peri loes i aelodau'r teulu ac fe all beryglu'r ymchwiliad, yn ogystal ag unrhyw achos llys yn y dyfodol."

Straeon perthnasol