Cyhuddo dynes o lofruddio merch 4 oed yn Nhrealaw

Amelia Harris Image copyright Llun teulu

Mae Heddlu'r De wedi cyhuddo dynes 37 oed o lofruddio merch bedair oed yn Nhrealaw nos Wener.

Cafwyd hyd i gorff Amelia Brooke Harris wedi i'r gwasanaethau brys gael eu galw am 22:00.

Bydd Carly Ann Harris o Drealaw yn ymddangos ger bron Llys Ynadon Merthyr fore dydd Llun.

Image copyright Wales News Service
Image caption Cafodd teyrngedau i Amelia eu gadael yn Nhrealaw dros y penwythnos

Mewn datganiad dywedodd ei theulu "bod Amelia yn brydferth ar y tu mewn a'r tu allan - yn ferch fach hwyliog, gofalgar a hapus".

Yn ystod y penwythnos mae nifer o flodau a theganau wedi cael eu gadael i gofio amdani.

Unwaith eto mae plismyn wedi rhybuddio pobl i beidio dyfalu ar y cyfryngau cymdeithasol amgylchiadau marwolaeth y plentyn.