Teyrnged teulu i ferch bedair oed 'hwyliog a hapus'

Amelia Harris Image copyright Llun teulu

Mae teulu merch bedair oed fu farw yn Rhondda Cynon Taf wedi dweud na fydd eu bywydau "fyth yr un peth eto".

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i dŷ yn Nhrealaw am 22:00 nos Wener ble cafwyd hyd i gorff Amelia Brooke Harris.

Cafodd dynes 37 oed ei harestio yn dilyn y digwyddiad ac mae'n parhau i gael ei chwestiynu gan yr heddlu.

Mewn datganiad dywedodd teulu Amelia eu bod wedi colli "merch, chwaer, wyres, gorwyres, nith a chyfnither gariadus".

Image copyright Wales News Service
Image caption Cafodd teyrngedau i Amelia eu gadael yn Nhrealaw dros y penwythnos

"Roedd Amelia yn brydferth ar y tu mewn a'r tu allan - yn ferch fach hwyliog, gofalgar a hapus. Cafodd ei chymryd oddi wrthym ni yn llawer rhy fuan ac roedd ganddi ei bywyd cyfan o'i blaen.

"Does dim geiriau all gyfleu sut ydyn ni'n teimlo ar hyn o bryd. Rydyn ni'n gwybod na fydd ein bywydau fyth yr un peth eto."

Yn y datganiad dywedodd Heddlu'r De fod y teulu wedi gofyn am breifatrwydd, gan alw eto ar bobl i "fod yn barchus ar y cyfryngau cymdeithasol".

Mae'r teulu bellach yn derbyn cymorth a chefnogaeth gan swyddogion arbenigol.

Dros y penwythnos cafodd nifer o deyrngedau eu gadael yn y pentref i'r ferch, gan gynnwys rhosod a theganau meddal.

Image copyright Wales News Service
Image caption Mae'r heddlu'n parhau i ymchwilio i'r achos

Dyw'r heddlu ddim wedi cadarnhau achos ei marwolaeth, ac fe gafodd profion post mortem eu cynnal ddydd Sul.

"Rydym yn meddwl am y teulu a'r ffrindiau yn ystod y digwyddiad trasig yma," meddai'r Ditectif Uwch-arolygydd Richard Jones o Dîm Ymchwilio Troseddau Difrifol Heddlu'r De.

"Hoffwn ddiolch iddyn nhw am siarad gyda ni a helpu gyda'n hymchwiliad, yn ystod cyfnod anodd tu hwnt iddyn nhw yn amlwg.

"Hoffwn hefyd ddiolch i'r gymuned leol am eu hamynedd, o ystyried presenoldeb sylweddol yr heddlu yn yr ardal dros y 36 awr ddiwethaf.

"Yn ogystal hoffwn atgoffa aelodau'r cyhoedd i fod yn gyfrifol wrth ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol. Mae rhywfaint o wybodaeth wedi peri loes i aelodau'r teulu ac fe all beryglu'r ymchwiliad, yn ogystal ag unrhyw achos llys yn y dyfodol."

Straeon perthnasol