Lori'n cynnau tanau ar hyd ffordd yng Ngheredigion

Tan lori Image copyright Shan James

Cafodd tanau eu cynnau ar hyd ffordd yng Ngheredigion fore Llun ar ôl i lwyth lori fynd ar dân.

Roedd y lori'n teithio ar yr A487, a'r gred yw bod tân wedi dechrau mewn peiriannau ar gefn y cerbyd, gan losgi gwrychoedd ar hyd y ffordd.

Dywedodd y Gwasanaeth Tân iddyn nhw gael eu galw i'r digwyddiad am 07:45, a bod criwiau wedi dilyn y lori tan iddo ddod i stop yn Llanddeiniol.

Ni chafodd unrhyw un eu hanafu, ond roedd oedi i yrwyr rhwng Llanrhystud a Llanfarian wrth i'r heddlu ddelio â "digwyddiad traffig".

Image copyright @CeredigionRPU
Image copyright Shan James