Dau mewn cyflwr difrifol wedi ffrwydrad yn Llanbradach

Llanbradach
Image caption Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw i Dan-Y-Darren yn Llanbradach nos Lun

Mae dau berson wedi dioddef anafiadau sy'n peryglu eu bywyd wedi i ffrwydrad a thân ddifrodi tŷ yn Sir Caerffili ddydd Llun.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw i Dan-Y-Darren yn Llanbradach am tua 17:30.

Dywedodd llygad dyst bod y drws ffrynt wedi "chwythu oddi ar y tŷ", a'u bod wedi clywed "dau neu dri ffrwydrad mawr".

Bu pum injan dân a phum car heddlu, ynghyd â'r ambiwlans awyr yn bresennol ar y safle ar un cyfnod.

Mae cwmni Wales & West Utilities wedi cynnal profion yn y safle, gan gadarnhau mai nid problem nwy oedd achos y ffrwydrad.

Image copyright Caroline Evans
Image caption Mae'r gwasanaethau brys yn parhau ar y safle fore Mawrth

Fe wnaeth pum person ddioddef llosgiadau yn y digwyddiad, gydag un wedi'u hedfan i ysbyty yn Birmingham.

Cafodd tri eu cymryd i'r ysbyty yn Abertawe tra bod un yng Nghaerdydd.

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd yr heddlu a'r gwasanaeth tân bod dau o'r rhai a anafwyd ag anafiadau sy'n peryglu eu bywyd.

Mae un o'r pump wedi cael eu rhyddhau o'r ysbyty.

'Ymchwiliad llawn'

Dywedodd Jason Evans o Wasanaeth Tân nac Achub De Cymru fod 25 o ddiffoddwyr wedi bod yn taclo'r fflamau.

"Wrth gyrraedd fe welodd y criwiau fod y tân wedi datblygu'n sylweddol, a bod nifer o ddioddefwyr yn cael cymorth gan gymdogion ar y safle," meddai.

"Mae ymchwilwyr o Heddlu Gwent a'n gwasanaeth ni yn gweithio gyda swyddogion lleol i sicrhau strwythur yr adeilad, ac i gynnal ymchwiliad llawn i geisio canfod beth yn union achosodd y digwyddiad."

Dywedodd un cymydog, Ken Lloyd, ei fod wedi dod allan i'r stryd ar ôl clywed bang.

"Roedd yna gwpwl yn rhagor o ffrwydradau. Roedd e'n frawychus achos doedden ni ddim yn gwybod beth oedd yn ei achosi e," meddai.