Datgladdu gweddillion mewn ymgais i adnabod corff

Joseph Brendon Dowley Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Mae'r heddlu'n credu mai corff Joseph Brendon Dowley sydd wedi'i gladdu ym Mhorthaethwy

Bydd corff yn cael ei ddatgladdu ym Mhorthaethwy yr wythnos nesaf fel rhan o ymchwiliad i adnabod gweddillion gafodd eu canfod ar draeth ar Ynys Môn yn yr 1980au.

Fe gafodd y corff fydd yn cael ei ddatgladdu ei ganfod gan aelod o RAF Fali ar draeth Rhosneigr ym mis Tachwedd 1985.

Dywedodd yr heddlu eu bod wedi methu â darganfod pwy oedd y dyn ar y pryd, ac nad oedd y farwolaeth yn cael ei hystyried yn un amheus.

Ond mae'r llu nawr yn credu mai corff dyn 63 oed o Iwerddon oedd yn byw yn Llundain ar y pryd, Joseph Brendon Dowley, sydd wedi'i gladdu ym Mynwent Porthaethwy.

Mae'r datgladdiad yn rhan o Ymgyrch Orchid, ble mae Heddlu Gogledd Cymru yn defnyddio'r dechnoleg DNA ddiweddaraf i geisio adnabod gweddillion dynol gafodd eu darganfod yn yr ardal dros y 50 mlynedd diwethaf.

'Aduno Mr Dowley â'i deulu'

Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Don Kenyon, sy'n arwain yr ymchwiliad: "O ganlyniad i'n hymchwiliadau a gyda chymorth Swyddfa Unigolion Coll a'r Gardai yn Iwerddon, credwn yn awr mai gweddillion corff Joseph Brendon Dowley, Gwyddel 63 oed ydyw, a oedd ar y pryd yn byw yn Llundain.

"Bu Mr Dowley yn ymweld â theulu yn Iwerddon yn 1985 ac fe'i welwyd am y tro olaf pan aethpwyd ag ef mewn car at borthladd y fferi gan aelod o'i deulu.

"Pwrpas y datgladdiad yw cael proffil DNA i gymharu â DNA aelodau o deulu Mr Dowley yn Iwerddon sy'n ymwybodol o'r datblygiadau.

"Os cadarnheir gan Grwner Ei Mawrhydi mai Mr Dowley ydyw yna'r gobaith yw aduno Mr Dowley â'i deulu cyn gynted â phosib er mwyn iddynt gael cynnal angladd llawn."

Bydd Mynwent Porthaethwy ar gau ddydd Mawrth, 19 Mehefin, wrth i'r gweddillion gael eu datgladdu.

Pynciau Cysylltiedig