Menyw 28 oed wedi marw mewn gwrthdrawiad ar yr M4

Traffig ar yr M4 wedi damwain Image copyright Chris Bell

Mae menyw wedi marw a dyn wedi ei gludo i'r ysbyty gydag anafiadau sy'n peryglu bywyd wedi gwrthdrawiad ar lôn orllewinol yr M4.

Bu farw'r fenyw 28 oed yn y fan a'r lle wedi'r digwyddiad am tua 15:00 ddydd Mawrth oedd yn ymwneud ag un cerbyd.

Cafodd gyrrwr y car BMW X5 llwyd - dyn 31 oed - ei gludo mewn ambiwlans awyr i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd.

Roedd y draffordd ar gau rhwng cyffordd 37 ger Porthcawl a chyffordd 38 Margam am bron i saith awr.

Image copyright Samantha Oakes
Image caption Dywedodd yr heddlu fod yna dagfeydd sylweddol ar lôn orllewinol yr M4

Bu'n rhaid cau'r lôn ddwyreiniol am gyfnod er mwyn caniatáu i'r ambiwlans awyr lanio.

Roedd y lôn orllewinol ar gau wrth i'r heddlu'n ymchwilio i'r digwyddiad ond roedd wedi ail-agor erbyn 22:00.

Mae plismyn arbenigol yn rhoi cymorth i deulu'r fenyw fu farw.

Mae'r heddlu'n apelio am dystion, unrhyw un a welodd y car yn y munudau blaenorol neu sydd â lluniau dashcam perthnasol.