Coeden yn disgyn gan ddifrodi car yng Nghaerdydd

Coeden wedi disgyn ar y car
Image caption Ni chafodd neb eu hanafu yn y digwyddiad

Mae coeden fawr wedi disgyn ac wedi difrodi car munudau ar ôl i'r perchennog ei adael.

Fe ddisgynnodd y goeden 28m yn "beryglus o agos" i'r rheilffordd yng Nghaerdydd am tua 09:20 yn Park Grove, Cathays.

Clywodd myfyrwyr yn yr academi Saesneg Celtaidd gerllaw "bang uchel" wrth i'r goeden ddisgyn.

Ni chafodd unrhyw un eu niweidio yn y digwyddiad.

Roedd 150 o bobl tu mewn i'r adeilad ar y pryd, a chafodd yr academi ei wagio rhag ofn.

Yn ôl Shoko Doherty, sy'n gyfrifol am yr academi, roedd perchennog y car wedi ei adael tua 10 munud cyn i'r goeden ddisgyn.

Dywedodd Ms Doherty eu bod nhw'n "poeni am y goeden ers sbel" ond oherwydd natur y gwreiddiau mae hi wedi cymryd cryn dipyn o amser i drin y goeden.

Mae gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi ymateb i'r digwyddiad.

Pynciau Cysylltiedig