Cau ffordd yn Sir Ddinbych am bum noson

A picture of the road Image copyright Google
Image caption Bydd y ffordd ar gau am bum noson o 19:00 nos Lun ymlaen

Bydd ffordd yr A547 yn Sir Ddinbych ar gau am bum noson o nos Lun ymlaen ar gyfer gwaith atgyweirio brys.

Bydd traffig yn cael ei ddargyfeirio o'r A547 rhwng Rhuddlan ac Abergele i gyfeiriad yr A55.

Ymhlith y gwaith a fydd yn cael ei wneud mae llenwi tyllau, ailbeintio llinellau gwyn a glanhau gylïau.

Bydd y ffordd ynghau o 19:00 ac yn ailagor am 06:00 bob bore.

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi ymddiheuro am yr anghyfleustra ond wedi dweud bod gwella cyflwr y ffyrdd yn un o'r prif flaenoriaethau.

Pynciau Cysylltiedig