Cyhuddo cyn-ymgynghorydd sifil o ymosod

Mark Adams Image copyright Wales news service
Image caption Mark Adams, mewn ymddangosiad blaenorol yn Llys y Goron, Abertawe

Mae dyn oedd yn arfer bod yn ymgynghorydd i ddau Brif Weinidog yn wynebu achos llys ar ôl cael ei gyhuddo ymosodiad rhyw ar fenyw yn Ninbych-y-Pysgod.

Mae Mark Adams, 56, yn gwadu iddo gyffwrdd y fenyw, a oedd yn gweithio mewn bar, heb ei chaniatâd ar 28 Rhagfyr 2017.

Wrth ymddangos yn Llys y Goron, Abertawe, dywedodd y Barnwr Keith Thomas y bydd Mr Adams yn sefyll ei brawf ym mis Medi.

Cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth.

Rhwng Ionawr 1992 a Rhagfyr 1997 roedd Mr Adams, sydd yn byw yn Portsmouth, yn ysgrifennydd preifat i'r cyn-Brif Weinidogion John Major ac yna i Tony Blair.

Bellach mae e'n ymgynghorydd gwleidyddol annibynnol, yn sylwebydd ar y cyfryngau ac yn ymgynghorydd busnes cyffredinol.

Pynciau Cysylltiedig