Marwolaeth babi: 'Cyfres o fethiannau' medd ombwdsmon

Chris ac Ellie James
Image caption Chris ac Ellie James, sy'n dweud eu bod yn dysgu byw gyda'r poen o golli eu mab, Callum

Roedd cyfres o fethiannau yn achos marwolaeth babi newydd-anedig yn Ysbyty Glangwili, yn ôl Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, Nick Bennett.

Fe wnaeth Ellie James o Hwlffordd y gwyn i swyddfa'r ombwdsmon am y gofal a'r driniaeth gafodd hi a'i bachgen bach, Callum, gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda ddwy flynedd yn ôl.

Mae'r ombwdsmon wedi cefnogi cwynion y fam, gan gynnwys bod staff wedi diystyru ei phryderon am boenau yn ystod ei beichiogrwydd a bod y bwrdd iechyd wedi cofrestru, yn anghywir, bod Callum yn farw-anedig.

Yn ôl Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Steve Moore, maen nhw wedi ymddiheuro i Mrs James ac wedi cyflwyno gwellianau i wella'r gofal y maen nhw'n ei gynnig.

Image caption Mae Ellie a Chris James yn rieni i ddau o blant eraill

Bu farw Callum 35 munud ar ôl cael eni ym mis Mai 2016, wedi cyfres o gymhlethdodau yn ystod beichiogrwydd Ms James a'i enedigaeth yn ysbytai Llwynhelyg a Glangwili, Sir Gaerfyrddin.

Dywedodd Ms James wrth BBC Cymru: "Dydw i ddim yn meddwl bod modd symud ymlaen gyda rhywbeth fel hyn, chi'n dysgu i fyw gyda'r poen. Dydi pethau ddim yn mynd yn haws, mewn rhai ffyrdd mae'n mynd yn anoddach.

"Gewn ni byth lun o dri o'n plant ni gyda'u gilydd. Mae'n anodd iawn edrych ar luniau o'r teulu a gwybod bod un plentyn ar goll."

Mewn adroddiad, mae swyddfa'r ombwdsmon yn dweud bod staff meddygol wedi methu â chadw golwg ar ddatblygiad Callum yn ystod beichiogrwydd Mrs James a'r enedigaeth.

Fe wnaethon nhw hefyd fethu â darparu cynllun geni i'r fam.

Oedi cyn gweld meddyg

Er iddi gwyno ddwywaith am boenau anghyffredin yn ystod yr enedigaeth, fe wnaeth meddygon a bydwragedd fethu ag ymateb i'w phryderon.

Mae'r ombwdsmon hefyd wedi cadanrhau bod oedi cyn i bediatregydd ymgynghorol weld Callum, ag yntau newydd ei eni yn ddifrifol wael, oherwydd bod y meddyg wedi derbyn manylion y lleoliad anghywir.

Yn ôl yr adroddiad, fe gafodd Mrs James a'i gŵr Chris sawl rheswm gwahanol am farwolaeth Callum, oherwydd methiant ar ran Bwrdd Iechyd Hywel Dda i gynnal ymchwiliad llawn i'r hyn achosodd i'r bachgen bach farw.

Y casgliad terfynol oedd bod Callum wedi marw oherwydd bod y brych wedi ymddatod.

Cwyn arall gan Mrs James oedd bod y bwrdd iechyd wedi cofrestru, yn anghywir, bod Callum yn farw-anedig.

Mae Nick Bennett wedi cefnogi'r gwyn yma hefyd, gan nodi bod Callum wedi dangos arwyddion ei fod yn fyw am gyfnod wedi ei enedigaeth a chyn i feddygon ddatgan ei fod yn farw, ac felly y dylid nodi ei fod wedi marw ar ôl ei enedigaeth.

Dywedodd Ms James: "Ni'n teimlo fel bod ein munudau olaf ni efo fo wedi cael eu dwyn oherwydd ni ddywedwyd wrthyn ni ei fod o'n fyw ar y pwynt yna - mae'n dorcalonnus meddwl ein bod ni wedi methu hynny."

Image caption Dywedodd Nick Bennett bod yr achos yn "un o'r mwyaf difrifol" mae wedi ei weld yn y flwyddyn ddiwethaf

Dywedodd yr ombdsmon, Nick Bennett: "Sa neb eisiau mynd trwy'r profiad mae'r rhieni yma wedi bod trwyddo.

"Mae'r ffaith bod ei farwolaeth wedi cael ei gofrestru'n anghywir yn ychwanegu at boen y teulu'n sylweddol.

"Mae'n un o'r achosion mwyaf difrifiol 'da ni wedi'i gael yn ystod y flwyddyn ddiwethaf."

'Cyflwyno gwelliannau'

Yn ei adroddiad, mae Mr Bennett yn argymell bod y bwrdd iechyd yn ymddiheuro i Mr a Mrs James am y methiannau, ac yn talu swm o £4,500 i gydnabod y poen a achoswyd iddyn nhw.

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi cytuno i weithredu'r argymhellion hynny ac wedi cytuno i newid statws marwolaeth Callum.

Ymddiheurodd Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Steve Moore, am y methiannau mewn gofal, gan ddweud ei fod wedi ymddiheuro wrth deulu Mrs James hefyd.

Ychwanegodd: "Mae ein staff wedi cyflwyno gwelliannau i'r gwasanaeth wrth i ni barhau i geisio gwella'r gofal sy'n cael ei gynnig."

"Rydyn ni hefyd wedi gwahodd Mrs James i gwrdd â ni i drafod y newidiadau yma."

Pynciau Cysylltiedig