Ymweliad diogelwch cyn tân clwb nos Casnewydd

Eglwys Casnewydd
Image caption Roedd Eglwys Gymunedol Bethel yn adeilad rhestredig

Mae wedi dod i'r amlwg fod swyddogion cyngor a thân wedi ymweld ag adeilad hen glwb nos yng Nghasnewydd oriau cyn i dân mawr ddigwydd yn yr adeilad.

Fe ledaenodd y tân i eglwys 130 mlwydd oed oedd gerllaw gan losgi'r adeilad a'r cyn glwb nos yn ulw.

Mae Cyngor Casnewydd wedi cadarnhau eu bod wedi ymweld â'r safle am y tro cyntaf ar 7 Mehefin, ar ôl derbyn e-bost yn codi pryderon diogelwch, cyn dychwelyd ddydd Gwener 15 Mehefin, rai oriau cyn y tân.

Chafodd neb ei hanafu yn y tân.

Mae dyn 43 oed a merch 36 oed a gafodd eu harestio ar amheuaeth o gynnau'r tân yn fwriadol wedi eu rhyddhau tra bod ymchwiliad pellach yn digwydd.

Roedd tua 95 o weithwyr tân a swyddogion heddlu ar y safle ddydd Gwener ac fe lwyddodd y criwiau i ddiffodd y tân erbyn nos Sadwrn.

Image copyright KATIE MADDOCKS

Dywedodd Ceidwadwyr Casnewydd eu bod wedi e-bostio'r cyngor 7 Mehefin gan ofyn i'r clwb nos, oedd wedi bod ar gau ers 2010, i gael ei archwilio am eu bod yn pryderu "y gallai'r adeilad ddymchwel neu fynd ar dân".

Mae llefarydd ar ran y cyngor wedi dweud iddyn nhw fynd yno ar y diwrnod y gwnaethon nhw dderbyn yr e-bost ac nad oeddent yn ystyried bod yna risg i ddiogelwch y cyhoedd.

"Doedd cefn yr adeilad fodd bynnag ddim yn ddiogel ac fe wnaethon ni gysylltu gyda'r perchnogion a gwneud gorchymyn i'r safle fod yn ddiogel."

Ychwanegodd y llefarydd eu bod wedi cysylltu gyda'r perchnogion eto ar ôl ymweld â'r safle ar 15 Mehefin er mwyn dweud wrthynt i frysio gyda'r gwaith oedd angen ei wneud.

Mae trigolion wedi cael rhybudd y gallen nhw gael eu symud dros dro tra bod y gwaith yn cychwyn er mwyn gwneud yr adeiladau yn saff.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol