Eduqas yn cydnabod camgymeriadau ar bapurau Lefel-A

arholiadau

Mae bwrdd arholi o Gymru wedi cyfaddef bod camgymeriadau ar bapurau Lefel-A, oedd yn golygu fod ymgeiswyr wedi gorfod dyfalu rhai atebion.

Cafodd Eduqas ei beirniadu gan ddisgyblion a rhieni gan fod ffeiliau sain mewn arholiad Ffrangeg ddydd Llun wedi eu cymysgu, a ddim yn cyd-fynd â chwestiynau'r papur.

Fe gadarnhaodd Eduqas fod problemau tebyg gyda'r arholiad Sbaeneg yr wythnos flaenorol hefyd.

Roedd rhan fwyaf o'r 1,500 o ddisgyblion a gafodd eu heffeithio mewn ysgolion yn Lloegr, gyda chyfanswm o 22 yng Nghymru.

'Ystyriaeth arbennig'

Mae Eduqas yn rhan o CBAC - bwrdd arholi mwyaf Cymru - ac yn canolbwyntio ar gynnig cymwysterau i ysgolion yn Lloegr.

Fe wnaeth 12 disgybl o Gymru wneud yr arholiad Ffrangeg, gyda 10 yn gwneud yr un Sbaeneg.

Roedd pob un o'r 22 yn ddisgyblion yn Ysgol Howell's yng Nghaerdydd neu Christ College yn Aberhonddu.

Yn ôl y bwrdd arholi gall ysgolion a cholegau wneud cais am "ystyriaeth arbennig" ar gyfer ymgeiswyr, a bydd arholwyr yn cadw'r camgymeriadau mewn golwg wrth farcio papurau.

Dywedodd Eduqas: "Bydd atebion yn cael eu hystyried yn ofalus yn ystod y broses marcio er mwyn sicrhau nad oes unrhyw ymgeiswyr dan anfantais."

Pynciau Cysylltiedig