Cynghorwyr yn rhoi sêl bendith i ddatblygu Bryn Morfydd

  • Cyhoeddwyd
Bryn
Disgrifiad o’r llun,
Mae cyflwr Bryn Morfydd wedi dirywio dros y blynyddoedd

Mae cynlluniau dadleuol i ddatblygu Parc Gwyliau yn Llanrhaeadr yng Nghinmeirch yn Sir Ddinbych wedi cael sel bendith gan gynghorwyr Sir Ddinbych.

Bydd safle hen westy Bryn Morfydd yn cael ei droi'n westy newydd, gydag 89 o gabanau gwyliau yn cael eu codi.

Mae'r datblygwyr yn dweud y bydd yn hwb mawr i'r economi leol, ond mae na bryder yn lleol bod y datblygiad yn rhy fawr.

Yn ôl y cynghorydd Elfed Williams, aelod o gyngor cymuned Llanrhaeadr yng Nghinmeirch, mae sawl agwedd yn poeni trigolion lleol am y cynlluniau: "Mae yna hen westy 'di bod ar y safle blynyddoedd maith yn ôl.

"Mi brynwyd o gan ryw adeiladwr ac mi aeth yn bach o furddun."

Disgrifiad o’r llun,
Byddai'r gwesty'n cael ei adnewyddu fel rhan o'r cynlluniau, yn ogystal ag adeiladu 90 o gabanau gwyliau

"Mae 'na dipyn o ddifrod i'r lle rwan", dywedodd Mr Williams ar raglen y Post Cyntaf, "a mi nath y perchennog presennol roi cais i mewn am tua 40 o chalets. Mi basiwyd hynny, ond wnaethpwyd dim byd o'r lle, ac wedyn mae cwmni arall wedi dod i fewn rwan ac wedi ehangu'r cynllun i fyny i 90 o chalets.

"Mae pobl leol yn credu bod llawer mwy o drafnidiaeth yn mynd i fod i mewn ac allan o'r safle, ac mae lle mae'r chalets newydd yn mynd i amharu llawer mwy ar yr olygfa."

Ychwanegodd fod pobl yn poeni am bwy sy'n mynd i ddod yna, a'r math o farchnad fydd yn cael eu denu i'r lle.

'Hwb economaidd'

Dywedodd llefarydd ar ran y datblygwr nad oedden nhw o'r farn bod y cynllun yn rhy fawr i'r ardal ac y byddai'n cyfrannu £1.2m i'r economi leol yn flynyddol ar ôl i'r cynllun gael ei gwblhau, a dros £4m i'r economi lleol dros y cyfnod adeiladu.

Mae swyddogion wedi argymell gosod 45 amod ynghlwm â'r datblygiad, a'i datblygu'r safle bob yn dipyn dros gyfnod o tua wyth mlynedd.