Tîm merched Cymru yn codi ar restr detholion y byd FIFA

Jess Fishlock

Mae corff rheoli pêl-droed y byd, FIFA, wedi cyhoeddi'r rhestr detholion ddiweddara', ac mae tîm merched Cymru wedi codi pum lle i safle 29 ar y rhestr.

Tîm merched America sy'n parhau ar frig y rhestr gyda Lloegr, sydd yn yr un grŵp rhagbrofol a Chymru ar gyfer Cwpan y Byd 2019, wedi disgyn dau le i fod yn bedwerydd ar y rhestr.

Cymru a Japan yw'r gwledydd sydd wedi gwneud y cynnydd mwyaf, drwy godi pum lle.

Daw safle newydd Cymru diolch i rediad arbennig y tîm yn y gemau rhagbrofol dan arweiniad Jayne Ludlow.

Mae Cymru ar frig grŵp 1, pwynt ar y blaen i Loegr, ond mae'r cochion wedi chwarae un gêm yn fwy na'r Saeson.

Bydd y ddwy wlad yn cwrdd yng ngêm olaf Cymru yn y grŵp ddiwedd mis Awst. Os fydd Cymru'n ennill fe fyddan nhw'n sicrhau lle yn rowndiau terfynol Cwpan y Byd yn Ffrainc y flwyddyn nesaf.

Straeon perthnasol