Tîm gymnasteg yn colli cychwyn pencampwriaeth byd

Aelodau'r tîm gymnasteg Image copyright Eirian Thomas
Image caption Aelodau'r tîm gymnasteg ym maes awyr Birmingham

Mae aelodau tîm gymnasteg ieuenctid o Gaerdydd sy'n cynrychioli Cymru mewn pencampwriaeth byd ger Barcelona wedi cyrraedd Barcelona mewn pryd i gystadlu ar ôl colli cychwyn y gystadleuaeth oherwydd trafferthion teithio.

Roedd 10 aelod Tîm Gymnasteg Planet i fod wedi hedfan ar awyren Vueling o Birmingham am 13:30 ddydd Gwener ond fe gafodd y daith ei gohirio am 24 awr oherwydd problemau technegol ar yr awyren.

O ganlyniad, mae'r tîm, sydd ag aelodau rhwng 10 a 13 oed, wedi colli cael cymryd rhan yn seremoni agoriadol y Dance World Cup, a'u cystadleuaeth gyntaf yn y categori 'Acro Dancing' fore Sadwrn.

Ond maen nhw bellach wedi cyrraedd mewn pryd i gymryd rhan mewn ail gystadleuaeth.

Image copyright Eirian Thomas
Image caption Fe gyrhaeddodd y tîm mewn pryd i gymryd rhan yn eu hail gystadleuaeth

'Siomedig'

Roedd yr oedi "tu hwnt i jôc" yn ôl trefnydd gwirfoddol y clwb, Eirian Thomas, ac mae rhai o'r plant wedi bod "yn eu dagrau".

"Mae'n siomedig i'r merched, maen nhw wedi bod yn hyfforddi am hwn am dros chwe mis," dywedodd.

"Dyma oedd eu byd am fisoedd... felly i feddwl falle wnawn ni golli'r Cwpan y Byd i gyd, mae'n ofnadwy iddyn nhw."

"Roedd y merched yn siomedig i golli'r seremoni agoriadol oherwydd roeddem i fod yn cymryd rhan, felly fe wnaethon ni ganu anthem Cymru yn y maes awyr ac fe wnaeth y merched ymarfer rhai o'u symudiadau."

Image copyright Eirian Thomas
Image caption Aelodau'r tîm yn ymarfer tra'n aros ym maes awyr Birmingham

Mae Vueling wedi dweud wrthyn nhw mai materion technegol a gweithredu diwydiannol gan swyddogion rheoli traffig awyr yn Ffrainc y penwythnos yma yw'r rhesymau am yr oedi,

Mewn ymateb i honiadau'r tîm eu bod wedi cael eu "cadw yn y tywyllwch", dywedodd y cwmni bod 'na broblemau technegol, ac y byddai danfon awyren arall wedi cymryd mwy o amser fyth.

Ychwanegodd llefarydd eu bod yn deall bod y sefyllfa wedi bod yn un "boenus" i'r teithwyr".

Image copyright Tîm Gymnasteg Planet
Image caption Aelodau Tîm Gymnasteg Planet yn canu'r anthem genedlaethol ym maes awyr Birmingham

"Ein prif rwystredigaeth yw'r diffyg gwybodaeth gan Vueling," meddai Eirian Thomas, sy'n fam i un o aelodau'r tîm.

"Maen nhw'n dweud wrthon ni [y byddan ni'n teithio mewn] hanner awr, wedyn awr, wedyn 'O na, mae wedi'i ganslo'.

"Dychmygwch cadw 10 o blant yn ddiddan am 24 awr mewn maes awyr diflas, yn enwedig â hwythau'n siomedig eu bod o bosib am golli Cwpan y Byd."

Fe drefnodd Vueling iddyn nhw aros mewn gwesty ym maes awyr Birmingham nos Wener. Fe wnaeth eu hawyren gychwyn am Barcelona tua 14:00 ddydd Sadwrn.

5,000 yn cystadlu

Mae'r bencampwriaeth yn denu cystadleuwyr o 54 o wledydd ac mae'n agored i aelodau ysgolion dawns preifat.

Hon, medd y trefnwyr, yw'r "gystadleuaeth pob genre fwyaf yn y byd ar gyfer plant a phobl ifanc", ac mae'r categorïau'n cynnwys bale, dawns gyfoes, jazz, dawnsio tap a hip-hop.

Image copyright Eirian Thomas
Image caption Aelodau'r tîm ar gychwyn eu taith i Barcelona

Bydd 5,000 o ddawnswyr rhwng pump a 24 oed yn cystadlu eleni, ac roedd dros 20,000 wedi ymgeisio i gymryd rhan.

Mae'r bencampwriaeth yn cael ei chynnal eleni yn nhref Sitges ac yn para tan 30 Mehefin.

Cwmni cymunedol yw Tîm Gymnasteg Planet, sy'n darparu hyfforddiant gymnasteg a dawns o ganolfan yn ardal Grangetown.

Mae'r tîm rheoli'n cynnwys cyn-aelod o dîm gymnasteg Cymru ac unigolion â phrofiad o berfformio yn theatrau West End Llundain.

Bu'n rhaid i'r clwb godi dros £3,000 ar gyfer teithio i'r bencampwriaeth.