Oedi'n amharu ar daith tîm gymnasteg
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Tîm gymnasteg yn colli cychwyn pencampwriaeth byd

23 Mehefin 2018 Diweddarwyd 18:52 BST

Wedi i'w hediad o faes awyr Birmingham gael ei ohirio am 24 awr, mae tîm gymnasteg o Gaerdydd wedi cyrraedd Barcelona er mwyn cystadlu mewn pencampwriaeth byd.

Roedd aelodau Tîm Gymnasteg Planet, sydd rhwng 10 a 13 oed, i fod i hedfan amser cinio dydd Gwener ond bu'n rhaid iddyn nhw aros mewn gwesty dros nos oherwydd problemau technegol gyda'r awyren.

Maen nhw bellach wedi cyrraedd ar ôl gadael Birmingham brynhawn Sadwrn ac yn cystadlu yn y categori dawns acro.

Ond fe wnaethon nhw golli'r cyfle i gymryd rhan yn y seremoni agoriadol fore Sadwrn a'r gystadleuaeth gyntaf roedden nhw wedi bwriadu cystadlu ynddi.

Mae'r daith wedi bod yn hunllef, yn ôl yr hyfforddwraig Cath Williams.