Tân a ddinistriodd eglwys heb ddifrodi ystafell weddïo

Yr eglwys ar dân a'r ystafell weddïo Image copyright Andy Wright/Bethel Community Church
Image caption Mae llun yn dangos fod yr ystafell weddïo mewn cyflwr da er gwaethaf y tân

Mae gweinidog eglwys yng Nghasnewydd a gafodd ei difrodi gan dân difrifol yn dweud ei fod yn "anhygoel" bod cyn lleied o niwed wedi ei achosi i'r ystafell weddïo.

Mae'r ffaith bod yr ystafell mewn cyflwr cystal wedi bod yn gysur i addolwyr Eglwys Gymunedol Bethel, medd y Parchedig Andrew Cleverly.

Cafodd yr adeilad rhestredig 130 mlwydd oed yn ardal Stow Hil ei dinistrio ar ôl i fflamau ledu o hen glwb nos gwag drws nesaf.

Fe gymrodd tan y noson ganlynol i ddiffodd y fflamau ac mae'r ymchwiliad i achos y tân yn parhau.

Image caption Fe wnaeth y tân ledu o hen adeilad cyn glwb nos

Cafodd bron i 100 o ddiffoddwyr a phlismyn eu galw mewn ymateb i'r digwyddiad.

Cafodd dyn 43 oed a dynes 36 oed eu harestio ar amheuaeth o gynnau tân yn fwriadol ond mae'r ddau wedi eu rhyddhau tra bo'r ymchwiliad yr heddlu'n parhau.

Fe dynnodd peiriannydd lun o du mewn i'r eglwys a'i ddanfon at Mr Cleverly. Dywedodd fod yr ystafell weddïo "heb ei chyffwrdd" gan y tân.

"Dydw i'n ddim yn credu bod yna ddrws tân. Rwy'n credu taw drws pren oedd e."

Image caption Mae'r Parchedig Andrew Cleverly wedi talu teyrnged i'r gymuned leol am eu cefnogaeth wedi'r tân

"Mae pobl yn cael cysur o gredu bod yr ystafell heb ei hamharu am fod tân ysbrydol yno na all tân cyffredin ei dreiddio."

Diweddar dad Mr Cleverly oedd cyn weinidog yr eglwys ac roedd yn cadw recordiadau tâp o'i bregethau yn yr ystafell.

"Hoffwn i geisio eu casglu pan fydd yn ddiogel i wneud hynny," meddai.

Cafodd gwasanaeth arbennig ei gynnal mewn eglwys Bresbyteraidd gyfagos yn Stryd Havelock ddydd Sul.

Dywedodd Mr Cleverly ei fod yn gyfle i'r gymuned ddod at ei gilydd, ac i ddiolch i bobl a busnesau lleol am eu cefnogaeth wedi'r tân.

Straeon perthnasol