Heddlu'n cau prif ffordd i Gaerdydd wedi 'digwyddiad'

Gabalfa Image copyright Google
Image caption Mae cyfnewidfa Gabalfa yn lwybr prysur i mewn ac allan o ganol Caerdydd

Cafodd un o'r prif ffyrdd i ganol Caerdydd ei chau i'r ddau gyfeiriad yn ystod un o gyfnodau prysuraf yr wythnos i yrwyr.

Roedd ciwiau yn ymestyn yn ôl i gyffordd 32 yr M4, ar ôl i Heddlu De Cymru gau'r A470 ger cyfnewidfa Gabalfa am 07:40 fore Llun wrth ddelio â "digwyddiad".

Bu'n rhaid i wasanaethau bws y ddinas newid eu llwybrau teithio yn ystod oriau brig i'r gwasanaeth, ac roedd ffyrdd cyfagos ar gau hefyd.

Cafodd y ffordd ei hailagor ychydig cyn 09:00, ond roedd oedi mawr yn parhau yn sgil hynny.

Pynciau Cysylltiedig