Disgwyl cyhoeddi enillwyr Llyfr y Flwyddyn 2018

Huw Thomas
Gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau BBC Cymru

 • Cyhoeddwyd
Idris Reynolds yn derbyn ei wobr
Disgrifiad o’r llun,
Idris Reynolds yn derbyn un o'i wobrau yn 2017 - ef hefyd oedd enillydd prif wobr Cymraeg Llyfr y Flwyddyn 2017

Mae'r cyn-fardd cenedlaethol Gwyneth Lewis ymhlith yr awduron fydd yn cystadlu am wobr Llyfr y Flwyddyn nos Fawrth.

Mae'r wobr yn dathlu'r llyfrau gorau yn Gymraeg a Saesneg ym meysydd ysgrifennu creadigol a beirniadaeth lenyddol.

Bydd enillydd y brif wobr, ac enillwyr y categorïau gwahanol, yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni yn Tramshed yng Nghaerdydd.

Gwobr o £3,000 sydd yn mynd i'r prif enillydd, tra bydd enillwyr y tri chategori yn derbyn gwobr o £1,000.

Y RHESTR FER - CYMRAEG

Barddoniaeth

 • Llif Coch Awst - Hywel Griffiths
 • Treiglo - Gwyneth Lewis
 • Caeth a Rhydd - Peredur Lynch

Ffuglen

 • Gwales - Catrin Dafydd
 • Fabula - Llŷr Gwyn Lewis
 • Hen Bethau Anghofiedig - Mihangel Morgan

Ffeithiol Greadigol

 • Meddyginiaethau Gwerin Cymru - Ann Elisabeth Williams
 • Blodau Cymru: Byd y Planhigion - Goronwy Wynne
 • Ar Drywydd Niclas y Glais - Hefin Wyn

Y RHESTR FER - SAESNEG

Gwobr Farddoniaeth Saesneg Roland Mathias:

 • The Mabinogi - Matthew Francis
 • Diary of the Last Man - Robert Minhinnick
 • All Fours - Nia Davies

Ffuglen Saesneg

 • Hummingbird - Tristan Hughes
 • Lightswitches Are My Kryptonite - Crystal Jeans
 • Bad Ideas\Chemicals - Lloyd Markham

Ffeithiol Greadigol Saesneg

 • Icebreaker: A Journey Far North - Horatio Clare
 • David Jones: Engraver, Soldier, Painter, Poet - Thomas Dilworth
 • All That Is Wales: The Collected Essays of M. Wynn Thomas - M. Wynn Thomas

Fe fydd enillwyr gwobrau Barn y Bobl yn Gymraeg a Saesneg hefyd yn cael eu cyhoeddi yn ystod y seremoni.

Beirniaid y gwobrau Cymraeg ydy'r ddarlledwraig a'r cyflwynydd Beti George, y prifardd Aneirin Karadog, a chyn-enillydd gwobr llyfr y flwyddyn, Caryl Lewis.

Yn Saesneg y beirniaid ydy'r colofnydd a'r cynhyrchydd Carolyn Hitt, y bardd a'r golygydd Kathryn Gray a'r awdur Cynan Jones.