Arestio dyn yn dilyn ymosodiad yng Nghaerdydd

police car

Mae dyn 42 oed yn parhau mewn cyflwr sefydlog yr ysbyty ar ôl iddo gael ei drywanu yng Nghaerdydd nos Lun.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Ffordd Parc Ninian am tua 18:30, a'r gred yw bod anafiadau'r dyn wedi cael eu hachosi gan gyllell.

Fe aeth unigolion oedd gerllaw draw at y dyn i geisio'i helpu, tra bod yr ymosodwr yn dianc.

Mae Heddlu'r De bellach wedi arestio dyn 43 oed ar amheuaeth o ymosod gan achosi niwed corfforol difrifol.

Ychwanegodd yr heddlu eu bod yn credu bod y ddau ddyn yn nabod ei gilydd.

Dywedodd llefarydd ar ran Ambiwlans Cymru eu bod nhw wedi cludo'r claf i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd.