Caniatad cynllunio i brosiect marina Aberdaugleddau

  • Cyhoeddwyd
Llun artist o ddatblygiad AberdaugleddauFfynhonnell y llun, Porthladd Aberdaugleddau

Mae caniatâd cynllunio amlinellol wedi ei gymeradwyo ar gyfer prosiect £70m i ailddatblygu safle marina Aberdaugleddau.

Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau sy'n gyfrifol am y cynllun sy'n cynnwys ychwanegu hyd at 190 o randai, gwestai a bwytai newydd yn ogystal â chyfleuster hamdden dan do ar gyfer yr ardal.

Ar hyn o bryd mae amcangyfrif y bydd y prosiect yn arwain at greu 610 o swyddi newydd llawn amser, yn ogystal â denu £9m ychwanegol o wariant ymwelwyr.

Cafodd y caniatâd cynllunio ei gymeradwyo gan Gyngor Sir Benfro cyn belled a bod y prosiect yn cyd-fynd â rhai amodau.

Ffynhonnell y llun, Porthladd Aberdaugleddau
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y datblygiad newydd yn cynnwys gwestai, bwytai a chyfleusterau hamdden amrywiol

'600 o swyddi newydd'

Mae porthladd Aberdaugleddau eisoes yn gyfrifol am 20% o fasnach forol Prydain mewn olew a nwy, ac yn cyflogi dros 4,000 o bobl.

Yn 2017 disgynnodd elw'r Awdurdod Porthladd hyd at £3m, rhywbeth a chafodd ei feio ar broblemau yn y diwydiant nwyon naturiol.

Yn eu hadroddiad blynyddol yn 2017, dywedodd yr awdurdod: "Mae'r porthladd yn creu rhywle dymunol i fyw, i weithio ac i chwarae.

"Bydd yn cyfuno profiadau hamdden arloesol, byw yn glyfar a safleoedd manwerthu llewyrchus gan greu bron i 600 swydd newydd yn Aberdaugleddau."

Mae elfen gyntaf y gwaith adeiladu bellach wedi dechrau.