Ymchwilio i ddwy farwolaeth yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd
Flat lle gafodd y cyrff eu darganfod

Mae'r heddlu yn cynnal ymchwiliad ar ôl i ddyn a dynes gael eu darganfod yn farw mewn fflat yng Nghaerdydd.

Cafodd y dyn 41 oed a'r ddynes 42 oed eu darganfod ddydd Sul ar ôl i bobl sylwi ar gorff yn ei gwman mewn cadair ar falconi'r trydydd llawr.

Gwelodd cymydog y cwpwl fod y dyn yn ei gadair gyda'i gefn at y stryd ar ddydd Sadwrn, ond fe gysylltodd â'r gwasanaethau brys y bore wedyn ar ôl sylwi ei fod yn yr un safle.

Cafodd yr heddlu a'r gwasanaeth tân eu galw i'r lleoliad.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd corff y dyn ei ddarganfod ar falconi ar drydydd llawr yr adeilad

Cafodd corff y ddynes ei ddarganfod y tu mewn i'r fflat yn ardal Trelái yng Nghaerdydd.

Dywedodd yr heddlu nad oedd y marwolaethau yn cael eu trin fel rhai "amheus" ond yn hytrach fel rhai "anesboniadwy".

Mae'r heddlu yn disgwyl canlyniadau profion tocsicoleg a bydd cwest yn cael ei gynnal i'r marwolaethau.

Mae'r ymchwiliad yn parhau.