Blodau Cymru'n cipio Llyfr y Flwyddyn 2018

Llyfr y Flwyddyn Image copyright Y Lolfa/Sioned Birchall
Image caption Blodau Cymru gan Goronwy Wynne yw enillydd Llyfr y Flwyddyn 2018

Campwaith ddylai fod ar gael ym mhob ysgol a llyfrgell, dyna ddisgrifiad beirniaid Llyfr y Flwyddyn 2018 wrth gyhoeddi mai cyfrol Goronwy Wynne, Blodau Cymru ddaeth i'r brig eleni.

Cafodd y wobr ei chyflwyno mewn seremoni yn y Tramshed yng Nghaerdydd nos Fawrth.

Yn gynharach yn y noson, enillodd Goronwy Wynne y categori Ffeithiol Greadigol hefyd.

Robert Minhinnick ddaeth i'r brig yn y wobr Saesneg, am ei gyfrol Diary of the Last Man.

Image copyright Sioned Birchall

Llenyddiaeth Cymru sy'n trefnu'r gystadleuaeth yn flynyddol i ddathlu'r llyfrau gorau Cymraeg a Saesneg ym meysydd ysgrifennu creadigol a beirniadaeth lenyddol.

Mae enillwyr y tri chategori yn y ddwy iaith yn cael gwobr o £1,000 yr un, tra bo'r prif enillwyr yn cael £3,000 yn ychwanegol.

Y beirniaid ar y panel Cymraeg eleni oedd y ddarlledwraig a'r cyflwynydd Beti George; Prifardd Eisteddfod Genedlaethol 2016, Aneirin Karadog, a chyn-enillydd Gwobr Llyfr y Flwyddyn, Caryl Lewis.

Y colofnydd a'r awdur Carolyn Hitt; y bardd a'r golygydd Kathryn Gray a'r awdur Cynan Jones, a enillodd wobr y BBC Short Story Award 2017, oedd beirniaid y panel Saesneg.

Yr Enillwyr:

Gwobr Barn y Bobl Golwg 360

Y wobr gyntaf a gafodd ei chyhoeddi oedd Gwobr Barn y Bobl Golwg 360, sy'n ganlyniad i bleidlais gan ddarllenwyr Golwg360.com.

Cafodd y wobr ei chyflwyno gan y newyddiadurwr Mared Ifan a'r enillydd eleni yw'r academydd a'r golygydd Peredur Lynch, am ei gyfrol farddoniaeth gyntaf, Caeth a Rhydd.

Image copyright Sioned Birchall/Gwasg Carreg Gwalch
Image caption Enillydd Gwobr Barn y Bobl Golwg 360 yw'r Athro Peredur Lynch

Yn dilyn hynny, cyhoeddwyd enillydd yr Wales Arts Review People's Choice Prize, sef Tristan Hughes am ei nofel Hummingbird (Parthian).

Categori'r gyfrol farddoniaeth Gymraeg

Ar y rhestr fer:

 • Llif Coch Awst - Hywel Griffiths
 • Treiglo - Gwyneth Lewis
 • Caeth a Rhydd - Peredur Lynch

Yr enillydd yw Hywel Griffiths am ei gyfrol Llif Coch Awst (Cyhoeddiadau Barddas).

"Mae anwylder y dweud yn cyfareddu," meddai Caryl Lewis, wrth gyhoeddi'r enillydd.

Image copyright Barddas/Sioned Birchall
Image caption Llif Coch Awst gan Hywel Griffiths sy'n ennill y wobr am y gyfrol farddoniaeth Gymraeg orau

Gwobr Farddoniaeth Saesneg Roland Mathias

Ar y rhestr fer:

 • The Mabinogi - Matthew Francis
 • Diary of the Last Man - Robert Minhinnick
 • All Fours - Nia Davies

A'r enillydd yw Diary of the Last Man (Carcanet) gan Robert Minhinnick

Categori ffuglen Gymraeg

Y rhestr y fer:

 • Gwales - Catrin Dafydd
 • Fabula - Llŷr Gwyn Lewis
 • Hen Bethau Anghofiedig - Mihangel Morgan

Cyhoeddodd Beti George mai Gwales (Y Lolfa) gan Catrin Dafydd ddaeth i'r brig, gan ei disgrifio fel "chwip o nofel".

Image copyright Sioned Birchall/Y Lolfa
Image caption Catrin Dafydd a'i nofel Gwales ddaeth i'r brig yn y categori Ffuglen Cymraeg

Ffuglen Saesneg

Ar y rhestr Fer:

 • Hummingbird - Tristan Hughes
 • Lightswitches Are My Kryptonite - Crystal Jeans
 • Bad Ideas\Chemicals - Lloyd Markham

A'r enillydd yw Lightswitches Are My Kryptonite (Honno) - Crystal Jeans

Categori Ffeithiol Greadigol Cymraeg

Ar y rhestr fer:

 • Meddyginiaethau Gwerin Cymru - Ann Elisabeth Williams
 • Blodau Cymru: Byd y Planhigion - Goronwy Wynne
 • Ar Drywydd Niclas y Glais - Hefin Wyn

Ac mae'r wobr yn mynd i Goronwy Wynne am ei lyfr Blodau Cymru: Byd y Planhigion (Y Lolfa)

"Cyfrol nas gwelwyd ei thebyg erioed o'r blaen yn y Gymraeg", medd y Prifardd Aneirin Karadog wrth gyhoeddi'r enillydd.

Categori Ffeithiol Greadigol Saesneg

Y rhestr fer:

 • Icebreaker: A Journey Far North - Horatio Clare
 • David Jones: Engraver, Soldier, Painter, Poet - Thomas Dilworth
 • All That Is Wales: The Collected Essays of M. Wynn Thomas - M. Wynn Thomas

A'r enillydd yw All That Is Wales: The Collected Essays of M. Wynn Thomas (Gwasg Prifysgol Cymru) - M. Wynn Thomas

Llyfr Cymraeg y Flwyddyn

Daeth y beirniaid yn ôl i'r llwyfan i gyhoeddi prif enillydd y noson yn Gymraeg.

Dywedodd Beti George fod y gwobrau'n rhai pwysig wrth roi statws i lenyddiaeth yng Nghymru a gwobrwyo'r awduron.

Dywedodd ei fod yn "benderfyniad anodd" dewis enillydd, ond bod y llyfr ddaeth i'r brig yn "gampwaith".

Enillydd Llyfr Cymraeg y Flwyddyn 2018 yw Blodau Cymru: Byd y Planhigion (Y Lolfa)

Derbyniodd Goronwy Wynne ei wobr gan y gweinidog diwylliant, Dafydd Elis-Thomas.

Llyfr Saesneg y Flwyddyn

Robert Minhinnick ddaeth i'r brig am ei gyfrol o farddoniaeth, Diary of the Last Man.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol