'Monitro' tân mynydd yng Nghwm Rheidol ger Aberystwyth

Tân Cwm Rheidol Image copyright Iestyn Hughes
Image caption Mae cledrau'r rheilffordd yn rhedeg ochr yn ochr â'r mynydd sydd ar dân

Mae diffoddwyr tân yn y canolbarth yn parhau i ddelio â thân ar dir yng Nghwm Rheidol, i'r dwyrain o Aberystwyth.

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub y Canolbarth a'r Gorllewin eu gyrru i'r tân gwair, sydd mewn man anghysbell ger cledrau Rheilffordd y Rheidol, am 11:29 fore Mawrth.

Dywedodd y gwasanaeth fod criw wedi aros ar y safle dros nos, a bod hofrennydd bellach wedi gollwng 30 tunnell o ddŵr o gronfa gyfagos er mwyn ceisio diffodd beth sy'n weddill o'r tân.

Fore Mercher dywedodd rheolwr gorsaf Aberystwyth, Arwel James bod y tân wedi lledu i 15 hectar o dir serth sy'n ei gwneud hi'n "anodd cael ein hadnoddau i'r safle".

"Mae'n ardal brydferth iawn, yn anffodus nid oes mynediad hawdd i griwiau gael i mewn."

Image copyright Iestyn Hughes

Mae un criw o ddiffoddwyr yn parhau ar y safle yn huddo'r tân, gyda'r hofrennydd bellach yn diffodd mannau poeth sy'n weddill.

Bu'n rhaid i gwmni Rheilffordd y Rheidol, a oedd wedi rhedeg eu gwasanaeth 10:30 i fyny i Bontarfynach, anfon bysiau i 'nôl y teithwyr am nad oedd y trên yn gallu dychwelyd i Aberystwyth.

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni eu bod wedi anfon eu gweithwyr cynnal a chadw i'r safle i gynorthwyo'r diffoddwyr tân gyda'u gwaith.

Pynciau Cysylltiedig