Agor cwest wedi marwolaeth merch bedair oed yn Nhrealaw

Amelia Harris Image copyright Llun teulu

Mae cwest wedi ei agor i farwolaeth merch bedair oed gafodd ei chanfod yn farw yn ei chartref yn Rhondda Cynon Taf.

Cafodd Amelia Brooke Harris ei chanfod gan yr heddlu yng ngardd cartref y teulu yn Nhrealaw ar 8 Mehefin.

Mae ei mam Carly Ann Harris, 37, wedi ei harestio ar amheuaeth o lofruddio ac mae disgwyl iddi ymddangos yn Llys y Goron Caerdydd ym mis Awst.

Dyw hi ddim wedi cynnig ple eto, ac mae'n parhau yn y ddalfa.

Image copyright Wales News Service
Image caption Cafodd teyrngedau i Amelia eu gadael yn Nhrealaw yn dilyn ei marwolaeth

Clywodd y cwest yn Llys Crwner Pontypridd fod corff Amelia wedi cael ei adnabod gan ei mam-gu wedi i'r heddlu ddod o hyd iddi yn gorwedd ar fwrdd pren yn yr ardd.

Dywedodd patholegydd fforensig fod ymchwiliad post mortem heb ddod i gasgliad ynghylch amgylchiadau marwolaeth y ferch, ac y byddai profion pellach yn cael eu cynnal.

Doedd dim aelodau o'r teulu yn bresennol yn y gwrandawiad, sydd bellach wedi ei ohirio nes mis Tachwedd.

Straeon perthnasol