Cyhoeddi newidiadau i fannau hyfforddi darpar athrawon

Dosbarth Image copyright PA

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi newidiadau i'r mannau lle fydd darpar athrawon yn gallu hyfforddi.

Fel rhan o'r cynllun hyfforddiant newydd ar gyfer mis Medi 2019 roedd rhaid i sefydliadau wneud cais er mwyn derbyn achrediad.

Y nod yw rhoi hwb i ansawdd ymarfer dysgu fel bod safonau addysgu yn gwella a statws y proffesiwn yn cynyddu.

Roedd partneriaeth newydd rhwng Prifysgol Bangor a Phrifysgol Caer ymysg y ceisiadau llwyddiannus, tra bod Prifysgol De Cymru wedi methu gyda'u cais.

Ar hyn o bryd mae pum sefydliad yn cynnig ymarfer dysgu yng Nghymru:

  • Prifysgolion Bangor ac Aberystwyth mewn partneriaeth fel rhan o Ganolfan Gogledd a Chanolbarth Cymru;
  • Prifysgol Fetropolitan Caerdydd a Phrifysgol De Cymru yng Nghanolfan De Ddwyrain Cymru;
  • Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

'Mynnu mwy gan athrawon'

Mae'r gofynion newydd yn rhoi mwy o bwyslais ar ymchwil a chydweithio gydag ysgolion.

Mae'r newidiadau'n dilyn adroddiad tair blynedd yn ôl a ddywedodd bod ansawdd ymarfer dysgu wedi dirywio dros y ddegawd cyn hynny, gan alw am godi ansawdd y ddarpariaeth ac am fwy o gysondeb.

Dywedodd bod gofynion y cynllun ar gyfer cwricwlwm newydd yn mynnu mwy gan athrawon.

Mae'r ffigyrau diweddaraf ar gofrestriadau ar gyfer ymarfer dysgu yn 2017-18 yn dangos bod y canolfannau wedi recriwtio 40% yn llai na'r targed ar gyfer ymarfer dysgu addysg uwchradd.

Mae ffigyrau gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yn dangos 512 o gofrestriadau, sy'n sylweddol yn brin o darged y llywodraeth, sef 871.

Mae'n dilyn sawl blwyddyn o fethu targedau recriwtio a honiadau bod y sefyllfa'n agos at "argyfwng".

Y ceisiadau llwyddiannus:

  • Yr Athrofa - Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant;
  • CaBan - Partneriaeth rhwng Prifysgol Bangor a Phrifysgol Caer;
  • Prifysgol Aberystwyth;
  • Prifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Nid oedd cais Prifysgol De Cymru yn llwyddiannus, ond maen nhw wedi cyhoeddi eu bwriad i apelio'r penderfyniad i wrthod eu cais.

Dywedodd llefarydd ar eu rhan: "Byddwn yn gofyn am fanylion ac esboniad pellach, cyn ein bod ni'n dechrau'r broses apêl yn syth.

"Bydd ein darpar athrawon yn dechrau hyfforddi mis Medi 2018 fel y disgwyl, a byddwn yn parhau i gynnig addysg ardderchog i'r myfyrwyr sydd eisoes yn astudio gyda ni."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol