Cofio papurau newydd yn eu hanterth
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Atgofion o swyddfa papur newydd y Carmarthen Journal

29 Mehefin 2018 Diweddarwyd 11:48 BST

Bydd swyddfa papur newydd y Carmarthen Journal yng Nghaerfyrddin yn cau ddiwedd y mis, gan orfodi eu staff i symud.

Dyma fydd y tro cyntaf ers 1810 - pan ddechreuodd y Journal - i Gaerfyrddin fod heb swyddfa bapur newydd yn y dref.

Dywedodd y cwmni sy'n cyhoeddi'r papur, Reach PLC - Trinity Mirror gynt - eu bod wedi "penderfynu peidio adnewyddu'r les ar ein swyddfa yng Nghaerfyrddin".

Dywedodd y cwmni na fyddai cau'r swyddfa yn cael effaith ar gyhoeddiad y papur wythnosol.

Mae Alun Lenny, cyn-faer Caerfyrddin, yn cofio dechrau ei swydd fel gohebydd gyda'r Carmarthen Journal.