Achub dau ffrind a chi o chwarel yn Sir Caerffili

Quarry rescue Image copyright Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Image caption Cafodd y ffrinidau a'r ci eu hachub gan arbenigwyr rhaffau ac aelodau o wasanaeth tân ac achub y de.

Fe gafodd dau ffrind a chi eu hachub ar ôl mynd i drafferthion mewn hen chwarel ger Caerffili.

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru alwad 999 tua 14:15 ddydd Sadwrn yn dweud fod dyn yn "dal ei afael" mewn coeden uwchben y chwarel yn Rhisga.

Cafodd swyddogion tân ac arbenigwyr rhafau eu hanfon at y dyn, a ddywedodd ei fod yn "argyhoeddedig" na fydden nhw'n dod o hyd iddo mewn pryd.

Siaradodd un o swyddog y gwasanaeth ar y ffôn gyda'r dyn am 45 munud, tra bo'r criwiau'n dod o hyd iddo.

Cafodd ffrind iddo a chi eu hachub hefyd.

Llwyddodd trydydd person i gyrraedd man diogel heb gymorth.

Chafodd neb ei anafu.