Swyddogion yn parhau i ddelio â thanau gwyllt

Talsarnau Image copyright @geraint_evs
Image caption Mae pedwar criw wedi eu hanfon i ddelio â'r tân ger Talsarnau yng Ngwynedd

Mae swyddogion yn parhau i ddelio â thanau gwyllt mewn sawl ardal.

Mae criwiau o wasanaeth tân y gogledd yn dal i geisio diffodd tân ar dir uwchben Talsarnau yng Ngwynedd.

Bu dau griw wrthi'n brwydro'r fflamau drwy ddydd Sadwrn, ac mae dau griw pellach wedi eu hanfon fore Sul.

Yn y cyfamser, mae dau griw yn dal i ddelio a thân yng Nghwm Rheidol yng Ngheredigion.

Image copyright Phillip Moseley
Image caption Mae'r tân yng Nghwm Rheidol wedi ailgydio sawl tro

Fe ddechreuodd y tan hwnnw ddydd Mawrth, ac fe gafodd hofrennydd ei ddefnyddio fel rhan o'r ymdrechion i ddiffodd y fflamau.

Mae hi'n benwythnos prysur i griwiau ar draws y wlad, gyda thanau gwyllt ym Mhen-bre a Bronwydd yn Sir Gaerfyrddin, mynydd Cilfái ger Abertawe, Cwm Clydach a Mynydd Maerdy yn y Rhondda.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu bod yn parhau i gadaw llygad ar sawl safle.

Straeon perthnasol